KITA 1+2/2015 - Page 40

HISSI TOIMIVAKSI – TAVALLA TAI TOISELLA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: COPYRIGHT © KONE CORPORATION Hissiurakoitsijoiden arvion mukaan Suomessa on noin 25 000 hissiä, jotka ovat peruskorjauksen ja modernisoinnin tarpeessa. Välttämättä koko hissiä ei tarvitse uusia, sillä korjaustöillä voidaan saada hissin suorituskyky vastaamaan nykyaikaista uutta hissiä. Samalla hissin energiankulutus pienenee ja käyttömukavuus paranee. JOS TALOSSA on helposti vikaantuva tai muutoin huono- annettu määräyksiä, jotka edellyttävät korin ovien asentami- kuntoinen hissi, sille on syytä tehdä jotakin. Hissien luotetta- sen vanhoihin ovettomiin hisseihin.” vuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta voidaankin parantaa monilla eri tavoilla. Usein yksi vaihtoehto on hissin peruskorjaus, jossa vaihdetaan puutteellisesti toimivat osat sekä mahdollisesti myös hissin ohjausjärjestelmä. Suomen Hissiyhdistyksen asiamiehen Veli-Pekka Vitikan mukaan hissit kannattaa korjata, vaikka korjauskustannuksiin ei enää saa modernisointi- tai peruskorjausavustuksia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. ”Joka tapauks \