KITA 1+2/2015 - Page 36

SISÄILMAONGELMIIN UUTTA PERSPEKTIIVIÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SISÄILMAYHDISTYS RY Ongelmakohteita ei ole ainoastaan julkisella puolella, muistuttaa Mervi Ahola Sisäilmayhdistys ry:stä SISÄILMAKESKUSTELU KÄY Suomessa vilkkaana – ja Homeongelmien jälkeen puheenaiheeksi on noussut VOC- etenkin ammattilaisen silmään painottuvat tällä hetkellä jul- päästöt ja erityisesti märän betonin ja siihen liimatun muovi- kisen hallinnon tilojen ongelmat. Sisäilma-asiantuntija Mervi maton hajoamisongelmat. ”Liian vähän kuitenkin puhutaan Ahola Sisäilmayhdistys ry:stä ei kiistä, etteikö ongelmia olisi ilmanvaihto-ongelmista tai pienhiukkasista, jotka myös ovat paljonkin esimerkiksi kouluissa ja sairaaloissa – mutta näitä merkittäviä sisäilmaongelmien tai terveyshaittojen aiheuttajia”, samoja ongelmia on myös yksityisesti omistetuissa rakennuk- Ahola huomauttaa. sissa ja se puoli tuntuu välillä unohtuvan. ”Toisaalta kunnat ja valtio omistavat suuren osan juuri Sydän edellä järkiratkaisuun näistä 1960- ja 70-luvun rakennuksista, jotka rakennettiin Mervi Ahola itse on ollut jo pitkään kiinnostunut sisäilmastoon nopeasti uusilla rakennustekniikoilla, jotta pystyttiin vastaa- liittyvistä kysymyksistä – mikä aihepiirissä puhuttelee? – Ahola maan maalta kaupunkiin muuttavien tarpeisiin. Sitten tuli ener- vastaa, että sisäilmastoasioissa tekniikka ja ihmisläheisyys giakriisi ja lama ja nyt korjataan näistä syntyneitä ongelmia”, kohtaavat mielenkiintoisella tavalla. toteaa Ahola. Hänen mukaansa kunnissa tehdään mitä pystytään niillä ”Olen aina tykännyt olla tekemisissä ihmisten kanssa, mutta myös tekniikka kiinnostaa. Ja jos voi jotenkin auttaa resursseilla ja osaamisella, mitä olemassa on. Jos tämä ei ihmisiä, niin työ tuntuu myös tärkeältä, onhan kuitenkin kyse riitä, tarvitaan päättäjiltä vastuunkantoa asiassa. ihmisten terveydestä ja viihtyvyydestä.” ”Toisaalta samalla kun kirjoittelu homekouluista on vilkasta, ihmiset ostavat hometaloja, valitettavasti.” Aholan diplomityökin käsitteli sisäilmastoon liittyvien toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja todentamista. CubeNet-talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut -hank- Vikaa vain korvien välissä? keen osana tehty diplomityön kantavana ideana oli, että Aholasta on kuitenkin erittäin hyvä, että keskustelua on paljon rakennushankkeessa erityisesti elinkaarimalliin perustuvassa ja monet ihmiset ovat näistä asioista kiinnostuneita. Erityisen sovittaisiin Y]\