KITA 1+2/2015 - Page 26

TALOYHTIÖSSÄ TAPAHTUU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PIENET EROT RAKENNERATKAISUISSA EIVÄT HAITANNEET YHTEISHANKETTA TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Asuntojen erilaisten pohjaratkaisujen takia Helsingin Borgströminkuja 1:n ja 4:n ryhmäkorjauksessa mukana olevien kiinteistöjen putkireittien toteutuksessa on hiukan eroa. Säästösalon hallituksen puheenjohtaja Jorma Rissanen esittelee lattialaattojen mallivaihtoehtoja. ”ASUNTO OY LAAJAKUMMUSSA paineellisille vesiput- ”Remontissa on tullut hyvin vähän yllätyksiä vastaan, mikä kille on koteloitu uudet reitit porrashuoneisiin, kun taas Asunto on säästänyt aikaa ja kustannuksia. Ei ole ollut sellaisia ’mut- Oy Säästösalossa uudet putkilinjat noudattavat pääosin van- kia’, joita olisi jouduttu koko ajan oikomaan.” hoja reittejä”, projektipäällikkö Juha Räisänen täsmentää. Molemmissa kohteissa kaikki vesijohdot uusitaan. Säästö- ”Tosin putkireitit ovat paikoitellen olleet varsin ahtaita ja hankalia. Lähinnä lisätyötä tuli kuitenkin vain Säästösalon salon vanhoihin hormeihin asennettavat putket vaativat poik- saunatilassa, jossa jouduttiin purkamaan laatta asbestipurku- keusluvan. työnä.” ”Uudet koteloidut putkinousut ovat tehdasvalmisteisia ele- Myös hormien seinämiä on jouduttu korjaamaan linjasa- menttejä, jotka on tuotu asennusvalmiina työmaalle. Tällöin neerauksen yhteydessä tehtävän ilmanvaihtoremontin yhtey- asennusaika lyhenee, ja siitä on merkittävää hyötyä”, Ryysy dessä, mutta siihen oli jo ennalta varauduttu. selittää. ”Nyt huoneistojen asukkaat joutuvat olemaan remontin aikana evakossa vain kahdeksan viikkoa, kun yleensä keski- ”Itse asiassa 1960-luvun talojen ilmanvaihto- ja putkihormit ovat yleensä helpommin korjattavissa kuin aiemmin rakennettujen kerrostalojen”, Räisänen arvioi. määräinen evakkoaika on 12 viikkoa.” Useimmat asukkaat ovatkin tilapäisesti muuttaneet remontin alta. Kotiin jääneitä on vain muutamia. ”Molemmissa yhtiöissä remontti on pysynyt varsin hyvin Ilmanvaihtoremontti toteutettiin suppeana Molemmissa Borgströminkujan kiinteistöissä on koneellinen poistoilmanvaihto. Remontin yhteydessä se tarkistetaan, nuo- aikataulussa, ja huoneistot on voitu luovuttaa aikataulun hotaan ja säädetään. Asunto Oy Säästösaloon tulee myös mukaisesti.” uudet ilmanvaihtoventtiilit. Projektipäällikkö Räisäsen