Kildare and Wicklow ETB Newsletter Issue 8 - Page 24

Gaelcholáiste na Mara agus Log On Learn

Bhí bronnadh teastais ag na daoine a ghlac páirt sa chlár “Log on Learn” sa scoil an tseachtain seo. Tháinig daoine ón bpobal áitiúil chuig na scoile chun ceachtanna ríomhaireachta a dhéanamh leis an Idirbhliain. Bhí an taoide casta ag an Idirbhliain agus b’iadsan na múinteoirí an uair seo. Rinne na daltaí sárobair leis na daoine sin agus thaispeáin siad cé chomh muiníneach agus eolaíoch atá siad i leith na teicneolaíochta.

Bhronn Méara an Bhaile, Sylvester Bourke, na teastais ar na foghlaimeoirí. Bhí taispeántais damhsa ó cailíní Bl.2 agus chan Robyn Smyth “Oíche Chiúin” do gach dhuine. Bhí cóisir beag ina dhiadh le neart brioscaí, tae agus caife. Míle buíochas d’Oide Rebekah a d’eagraigh an chlár seo do na daltaí agus a rinne sárobair chuile seachtaine sna ranganna. Beidh téarma nua do cheachtanna ríomhaireachta i Mí Eanair.

SOLAS Visit to Blessington Further Education Centre, West Wicklow

Pictured L to R: Anne McGrath, Irene Hayden, Carol McCarthy, Marie Gallen, Emer Devery, Paul Malone (Manager), Cormac O'Connell SOLAS FET Professional Development Team & Brenda Lynch