Kikutmagasinet Utgave 3 - Page 15

Skiløyper Geilo sør Ekvidistanse 20m Til Sangenuten 5 km Til Lia manding. Til Lia