Katalog gastrozařízení 2016/2017 - Page 129

Na práci a jízdu technika v záruční době poskytujeme prodávající firmě garanční paušál, který je zahrnut v příslušném rabatu. Na základě individuální domluvy lze sjednat zajištění kompletního záručního servisu firmou Gastrosun s.r.o., Komenského 259, 691 23 Pohořelice u Brna. V tomto případě V ám budou účtovány náklady na dopravu a práci technika. Podmínkou pro uznání záruční opravy je záruční list (faktura) a vyplněný reklamační protokol, zaslaný před výjezdem techniků. Ceny za dopravu a servisní hodinu technika: Záruční servis Pracovní dny v době od 06.00 –17.00 hod - pro smluvní partnery Kč 450/hod - jízdné Kč 10/km Pozáruční servis Pracovní dny v době od 06.00 –17.00 hod - pro smluvní partnery Kč 450/hod - jízdné Kč 10/km Záruka se nevztahuje na součásti běžného opotřebení a na škody způsobené špatnou obsluhou. (Při výměně těchto dílů hradí uživatel cenu materiálu). S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit: E-mail/www stránky gastrosun@gastrosun.cz www.gastrosun.cz Facebook/Youtube www.facebook.com/gastrosun.cz www:youtube.com/gastrosun.cz