Katalog gastrozařízení 2016/2017 - Page 128

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2016 V Brně dne 1.10.2016 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám zaslat obchodní podmínky platné do 1.10.2017. 1. Dodací podmínky Uvedené katalogové ceny jsou FCO sklad GASTROSUN, s.r.o., Komenského 259, 691 23 Pohořelice. Na žádost odběratelelze objednané zboží zaslat prostřednictvím přepravní společnosti TOPTRANS (cenově výhodnější pro váhově těžší zásilky) či společnosti PPL (cenově výhodnější pro zásilky do 50kg). V těchto případech je nutné při převzetí dodaného zboží ihned zkontrolovat neporušenost obalu a samotného zboží. V případě zjištění závady ihned sepsat protokol o škodě s dopravcem a uplatnit reklamaci na příslušném středisku přepravní společnosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že zboží převezmete jako neporušené, UPLATNĚNÍ REKLAMACE JIŽ NENÍ MOŽNÉ!!! Přepravné je účtováno jen u dodávek náhradních dílů či zboží při objednávce do 5 .000,- Kč bez DPH netto. Na žádost odběratele je možné zboží dodat i na adresu konečného zákazníka. 2. Platební podmínky Pro nové zákazníky je na první odběry požadována platba v hotovosti (dobírka, zálohová faktura), na následující odběry je poskytnuta splatnost 14 dnů (pokud nebylo ujednáno jinak). Jednorázové prodloužení splatnosti lze řešit individuálně, avšak ne po termínu splatnosti. V případě změny kurzu o více než 5% si vyhrazujeme u dováženého zboží právo změny cen. Na fakturaci je stanoven úvěrový limit (max. možná částka součtu faktur po době splatnosti) ve výši Kč 100 000. Při překročení této částky budou kupujícímu pozastaveny dodávky zboží do doby vyrovnání dlužné částky faktur po splatnosti. Při opakovaném prodlení splatnosti faktur bude splatnost faktur upravena na platbu předem s použitím rabatové skupiny bez restrikcí. Faktura je vystavena v cenách platných v den fakturace (pokud nebylo ujednáno jinak). 3. Vracení již dodaného a vyfakturovaného zboží Vzhledem k rostoucímu počtu případů vracení Vámi odebraného a již vyfakturovaného zboží, a to ne naší vinou, jsme nuceni přistoupit k zpoplatnění a tudíž k snížení částky dobropisovaného zboží o 5%. Paušální procento zahrnuje naše náklady spojené s administrativou a manipulací Vámi vraceného zboží. Přičemž zakoupené zboží je možno vrátit nejpozději do 1 měsíce od data výdeje, nové v neporušen &R'L:6&Rl;6Ɯ:L:&W&Wl:&[:FW,:RFWFl;6Ɯ:g&fVBFFfFVR[7Bg,:6V:&[: YVFVFWgFR2Z:&6F::7GW6VG6V6V: Y[FRg,:6V:P&[:,ZfF:F22LZfFVg,:6V::֒g7FfV:fGW'BL:[Y:צV:ФL:[Y:צV:6:&l:LIBWRF&&;&6f:ֲFf6RV&FFfFVR:G7F6ZV:ЦV6R&WGb6VI&[:R:'\H:F:淐lZV6Y:צV:6RgFVR:'V֖:I"I<:( :LIFF<:ֆƗ7GRFW,;'VFRgfGW&l:` Y:LI [RL:ǒV'VFRg,:6V2:&VH:ֆ&FRF3FZࠠ