Karelia Klubi -lehti 20 - Page 5

TOUKOKUU 2009 KARELIA KLUBI S5 Sotasyyllisyystuomioiden purkaminen tahdon asia "KKO katsoo, että asiaa voidaan käsitellä ja että sotasyyllisyystuomio on väärä". - Kari Silvennoinen On merkittävää havaita , että kahdessa Korkeimman oikeuden päätöksessä ja yhdessä Oikeuskanslerin päätöksessä sekä tohtori Jukka Tarkan että dosentti Hannu Rautkallion kirjoissa, Yrjö Soinin Kuin Pietari hiilivalkealla –kirjassa ja monessa muussa teoksessa tullaan yksiselitteisesti siihen tuloksen, että koko prosessi oli perustuslakimme vastainen. Kyse oli siten tuomioistuimen tietoisesti painostuksen alla tekemistä raskaista ihmisoikeusrikoksista. Kaiken kirjallisuuden pohjalta pitäisi järjen mukaan keskittyä siihen, miten nämä kansalaisten oikeustajua, perustuslakia ja ihmisoikeuksia vastaan olevat väärät tuomiot saataisiin puretuiksi. Järki ja politiikka eivät ilmeisesti kulje käsi kädessä. Vielä yli 60 vuotta tuomioitten jälkeenkin jokin estää asiallisesti käsittelemästä sotasyyllisyystuomioita. Ei liene kaukaa haettua, kun todetaan, että kaiken takana on pelko. Mitä pelätään, se jää avoimeksi, mutta järkiperäisen toiminnan se pelko tässä asiassa estää. Tähän mennessä ei ole esitetty mitään järkiperäistä saati oikeudellista perustetta, miksi tuomioita ei voitaisi purkaa. Sen sijaan naiiveja perusteluja tuomioiden pysyttämiseksi on kyllä keksitty. Ja koska ne ovat osa kanonisaatiota, niitä ei ole uskallettu asettaa kyseenalaisiksi aikaisemmin. Sillä ei ole keskeistä merkitystä, olivatko sotasyyllisyystuomiot kotimaista konspiraatiota vai Neuvostoliiton painostusta. Joka tapauksessa Suomen oikeusjärjestelmä tuotti väärät tuomiot. Ne on korjattava ja koko Suomen syyllisyys sotaan lopetettava. Tällainen nykyinen järjetön tilanne voi olla mahdollista vain Suomessa. Ei ole tarpeen ryhtyä käymään sotasyyllisyystuomioihin päätynyttä prosessia kokonaisuudessaan läpi. Mutta on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan tekijään, joita ei juurikaan ole julkisuudessa esitelty. Moskovan välirauhan 13. artikla toteaa: ”Suomi sitoutuu yhteistoimintaan Liittoutuneiden Valtojen kanssa sotarikoksista syytettävien henkilöiden pidättämiseksi ja tuomitsemiseksi”. Olivatko Suomen syytetyt ja tuomitut johtajat sotarikollisia? Eivät olleet, joten Moskovan välirauhan 13. artiklaa ei voi esittää syyllisyysperusteena. Tohtori Jukka Lindstedt katsoo, että oikeudellinen tie olisi loppuun käsitelty. Asianajaja Kari Silvennoinen kuitenkin analysoi KKO:n päätöstä toisin: - Huomattavaa on, että KKO ei katso asian olevan vanhentunut tai kantelijalta puuttuneen kelpoisuutta prosessiin. ... KKO katsoo siten, että asiaa voidaan käsitellä ja että sotasyyllisyystuomio on väärä, kuten KKO jo vuonna 1945 katsoi. ... On outoa, ettei poikkeusoloja saisi tarkastella normaalioloissa. Professori Jyrki Virolainen kirjoittaa blogissaan 20.10.2008: - Korkeimmalla oikeudella on tuomionpurkuasioissa yleistoimivalta, jonka juuret löytyvät kuninkaan vallankäytöstä ja vuoden 1734 laista. Alkuperäisen OK 31 luvun mukaan kuninkaalla oli valta purkaa väärät tuomiot. Tämä kuninkaalle kuulunut toimivalta on aikojen kuluessa siirtynyt korkeimmalle oikeudelle. Virolainen: - Voidaan vedota vanhaan periaatteeseen, jonka mukaan rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus ainakin yhden kerran tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa, ylioikeuden tai erityistuomioistuimen rikostuomio valtakunnan ylimmässä tuomioistuimessa. Nykyisin tämä periaate ilmenee Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 2 artiklasta. Virolainen: - KKO:n päätöksessä vedotaan sotasyyllisyyslain ja siihen perustuvan sotasyyllisyysprosessin ja tuomion ”poikkeukselliseen taustaan”, joka olisi esteenä. KKO:n mukaan ”eduskunnan huomattava enemmistö katsoi so- tasyyllisyyskysymyksen hoitamisen välirauhansopimuksen täyttämiseksi niin tärkeäksi, että se oli vallinneissa oloissa tehtävä, vaikka samalla päädyttiin loukkaamaan useita oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita”. Tällainen perustelu edustaa minusta kuitenkin varsin yksipuolista näkemystä ja jonkinlaista ”antautumismielialaa” - antautumista nimenomaan vääryydelle. Virolainen: - Eduskunta voi muuttaa jo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai säätää uutaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että KKO:lla on toimivalta tutkia sotasyyllisyysoikeuden menettelyn as X[?]Z?Z\?]]H?H?]?Z\?[??Z?Y[\?]]K??\??0??Z\?[??[?][??????\??\?[[H[??\?Y[?H?Z????[?[?[?[??[??X\0?0?Z?????\????]H[[??H?H?Z?]\?ZY\???\???B??]Z???\?[?? H?? ?N?0????ZH?\??\?[[???Z??K]]H?H?\?Y]?X[?]?\?K???ZZ[???]Z\?Z[?\?[K?\??0?8?']?[Z]?[H\??XB??Z??]\?Z[?\?\?Y[H?Z???\?[?\??H[??]]?[?Z[?8?'K??[?[???]Z\?Z[???\??]K?\?Z??\??\????][0??\???]?[\?\??HZ[???0?0?Z\????\?Z??\??? ???0?0?Z\????\?\???Z][??[???\??[?[?[]]?Z[?[?\?XK?0??]Z\?Z??????B???^???\?K??H???\?H???H?\]]]Z[??ZZ?Z\?[[Z\?H?\?Z\?O??[?[???\?[??0?0??[XXH???]\?0?[?]ZZ?Z\?[[Z[?\?[K?0???^p????Y??]???'???H?[Z]?[H\??XH?Z??]\?Z[?\?\?Y[B??Z???\?[?\??H[??]][?Z[?8?'K??H?]Z???\?[????[?[??X[H\?^][?Y\?Y[??Z?]]Y[?\??XB?[?Z[???[?Y[?\?]\?????[X\?H0??]^H\?]\??\?Z\?[?H?]Z[???[]Z??[???[XX[??X][Z\?\?B?M??K?NM ????H????H NK?K?NM Z[????\?]Z[???[]Z??[?p?0???Z??]?]Z?[??Y]?[X\?H??[X\??K??[?RH]?[? ?\?Z?\??B???[??]]?Hp?0???\??H?[?Y[???Z]0????ZZ??Z[?\?Y[\?Z[??[Y[?]Z\?Z[?X]Z??Y[??ZZ?[H?[?Y[??Z?]Y[???]0??Z\?\????]?[H[??[0??[B???][??Z?\[?Y[??Y[Y[?ZH\???????]??X]H?Z?]Y[??]]XHZZ\??Z?]Z??XB??H\?\?\]Z??XK??Z[??\??]???[?[??\]\?Z[??H?H?[?Z\?]?\]\?\??????\]\???\]\??Z]\?Z[?ZY[\]Z\?Z[??Z???????[Z\?\]\??'K???[X[?\?]Z??[?H\?Z?\??Hp?0??]]0?0?????\?Z??\?]?]\?X]?\?N? H K??[?ZH?Z^B??ZZ??Z[?\?Y[\?Z[??[Y[?]Z\?Z[?X]Z??Y[??]0?Y0?]0?0???H[?]]X[?[?Z]]?Z??N??JH[??[0?? ??]H?^]]0?0????\?Z???[??Z????]ZXH?HZZ\?^]0??\?X[?ZZ?[??Z???[???[?][Z\?\?K?ZZ[?????[Z\?\?0?ZH?ZZ[????[\?[Z\?\?N??H?Z??]\?[KZZ???]??Z[???\?^[\?^\??Z?]Y[???[??[?ZZ?[?H?[]?]?[???]Z[???[]Z??[?[XH??[XX[??\?[?] ?ZZ\?[???Z?]\?Z?[?]Z?Z\?H??K]0??Z??]\?[[??ZZ?[?HZ]?Z????]?H??0??^Y]???]X[????XX[[??\??HXZ?\?[[X[?X[????0?p???[??[??\??[??Z]\?[?0?0?0??Y[?ZB??Z?]\?Z]???[??Z?]\?Z?XO??ZZ??H?Z]Z??Z]???HZ0???p?0?0???[??[??Z[?H0?????0??0?]???? ??\??X[\?K]0??????]Z??[??[?[?Z]???Z]?????Z??\??X[? M ?LK?? Z??[ZY[\?\?B?]????[?][?]Y[?????H?XY]X[?????\?^[\?[??[?Z]Z?[??[?X[Z\?[???Z?Y[??[?Z[?Y[?\??[Z\?K???[?0??0?Z\?0?Y]X[?UKYZ???ZY[??ZY[\]Z]0? ?H???]]?]\??Y[??Z]Z???[??\??[]?[?[?H??\?^[\?^Y[?\??[Z\?[??\?[K???Y]??H?H??\?^[\?^\?[Z\?]Z??Z[????[\?[?Y]ZZ\?]0?\??]\???[?\?\?B??[??]]?][?Z[?Y[?\??[Z\?K??[??[??B?ZH?Y[0??H[??[?]0?0?\?XXK??\??[Z\?HZ]???H[??[?Y]^p?????0?????\?[XX[?Z]]???[?[?p?Zp???\?^[\?^\?[?Z[?Y[?\??[Z\?Z??HZH???\?[XB??[]\??[?K???H[??H\?X\?H?Z\?[??[?[]\?[X[????