Karelia Klubi -lehti 20 - Page 3

TOUKOKUU 2009 KARELIA KLUBI S3 Merja Pohjankoski, varapuheenjohtaja SuomenlaHden merivaltausalue Nord Stream –meriputkisuunnitelmaa ajetaan esteistä piittaamatta eteenpäin käyttäen poliittista ja energiapoliittista painostusta. On luonnollista, että niin Venäjä kuin muutkin maat pyrkivät ajamaan omaa etuaan. Nord Streamissa kyse on kuitenkin niin vakavista Suomenlahden rantavaltioiden oikeuksista, ettei päätöksiä voida tehdä pelkästään Venäjän ja Saksan etujen näkökulmasta. Onko kyse heikosta tilannetajusta vai poliittisesta kyvyttömyydestä, kun Suomen valtionjohto tarkastelee Nord Stream –hanketta edelleenkin vain ympäristökysymyksenä? Kuitenkin yhä useampi poliitikko tunnustaa, että se on myös turvallisuus-, maanpuolustus- ja taloudellinen kysymys. Miksi niitä aiheita ei uskalleta tuoda esille? Kaasuputki kulkee Kannaksella suomalaisten maiden läpi. Kuitenkaan suomalaisten kiinteistönomistajien kanssa ei asiasta ole neuvoteltu. Milloin neuvotellaan? Milloin virallinen Suomi ryhtyy ajamaan kansalaistensa oikeuksien turvaamista? Sangen merkittävän, täysin vaietun kysymyksen, muodostaa Suomenlahdella elokuussa 2008 toteutettu merivaltaus, josta käytetään nimeä Suomenlahden merivaltausalue. Nord Streamin puolelta on todettu, ettei se vaikuta asiaan, putki vedetään suunnitelman mukaisesti. Ehkä asiassa ei kannattaisi olla niin ylimielinen. Kaivosvaltaus on tehty Suomen kaivoslain mukaisesti ja tämä laki on tunnetusti vahva. On hyvä ottaa huomioon, että Suomessa lähdetään siltä perustalta, että lakeja noudatetaan, vaikka ne olisivat valtiojohdon käsitysten vastaisia. Esim. presidentin ”ukaasilla” ei ohiteta kaivoslakia. Asianajaja Kari Silvennoinen kertoo, että hänen päämiehensä ei hyväksy Nord Streamin vetämistä kaivosvaltauksen lävitse. Merivaltaajalla on hyvin selkeä ajallinen prioriteetti Nord Streamin jättämään hakemukseen verrattuna. Asianajaja toteaa, että hänen päämiehensä on huhtikuun 2009 alussa jättänyt TEM:lle (Työja elinkeinoministeriö) pyydetyt lisätiedot, mm. tutkimussuunnitelman. Lisätiedoissa todetaan, ettei valtausalueella ole rajanaapureita sanan tavanomaisessa merkityksessä. Lisätiedoissa on otettu kantaa Suomen taloushyöhykkeeseen ja sen vaikutuksiin. Kaivoslain mukaan valtausta ei voida yleensä tehdä rajavyöhykkeellä, mutta merirajalla ei ole samanlaista rajavyöhykettä kuin maarajalla. Valtausalue sijaitsee suoraan 25. pituuspiiriä pitkin Sitin-merimerkistä etelään päin Viron rajalle saakka. Silvennoinen kertoo, että Viron puolella tullaan tätä 50 metrin levyistä valtauskaistaa jatkamaan rannikolle saakka. Mitä Nord Stream voi tässä tilanteessa tehdä? Se mahdollisesti aloittaa putken rakennustyöt ja samalla painostaa Suomen valtioneuvostoa, ettei se hyväksyisi merivaltausta. Venäjän suuntaan poliittisesti heikkotahtoisella valtioneuvostolla voi kiusaus tällaiseen olla melkoinen – eihän se näe kuin ympäristöongelmia. Merivaltauksen tekijällä on mahdollisuus valittaa päätöksestä, jos valti ?????????????)????????????????????????????????????S???)???????????????????????????????????Y??????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)??????9???M???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????L??????????????????????????????)A??????????????????????????????????????M?????????M?????????1??????????????)?????????????????????????????????????????)??????L??????????????????????()A?????Y??????????????????????-??????-??????()M?????????)??????????)?????()=??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????)???????????????????????????M????????)????????????????????????????????????)?????????????????????????????????????????????????????????)-??????????????????????????????????)??????????????????????????S???????????)???????????????????????????????????)????????????????????????????????????????????Q????????????????????????????)???????????????????????????????????????????????)?????????????????)-???????????????????????????????????????)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????=??????????????????????????)???????????????????u?????????t???????????)????????????????????????????????????????)????????????????????????????????????()Q?????????????????????????????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????)????????????????????????????????????)M??????????????????????????????)???????????????????????????????????????????()??????????????????????9????????????????????????????????????????????????????????)??????????????????-?????????????????????)?????????????)M??????????????????????????u???????t)???????????????????????????????????????)M????=???????%???????5???????%????A???)!?????????????????????????????????)??????????????????????????????????????????)??????????????????????????????????????????????????)-????????????????????????????????????????????????????????????????????????)??????????????????????????????????????????????????5???????????????????????????????????????????????????????????????)?????????????????)A????????????????????????????????????)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????)??????????????????????????????????????)????????-????????????????????????????????)??????????????????????????????????????)????????????????)S???????????????????????????????????)?????????????????????????????????????????????????????S????????????????????????)????????????????????????????-???????????)?????????????????M????????????????????)????????????????????????????????????????)??????????????((?M??????????????)?????????+?u???????t????)????????)??????????????)M????=??????)%???????5???)???%????A????(??A?????Y????()C???????Q??????????????????????()-?????)???????()????????????????-??????????????)???????????????????????????????????Q???)-?????????????????????????????????????????????????????????????????????)???????????????????A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5?????????????)????????????????????????????????????????)????????????????????????????)Y?????????????????????????????????)?????????????????????????????????????????????)????????????????????)Y??????????????????????????????????)???????????????????????????????????????????-??????????????????????????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????1?????)Y???????????????????????????????????????Y????????????????????????????()-????????????????????????)????????!????Q???????????????????????????????????????????????????????????)????????????1???????-??????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????)-???????)S????????????????????????????????????????????????????M????M?????????)S???????????????????????????????????????????????A????????????????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????Q?????????)?????????Y????????????M????????????)??????????????????????????????????)A??????????????????????????????????)????????????????????????????????()?????????????????????????????????????????)??????????????????????????????Y??????)???????????????????????????????????????????????????????????????????)????????????)!???????????????????????????????)?????????????????????A?????M????????????)????????????????????????????=????????????????????????????????????????????????)Q??????????????????????????????)?????????????????????????????????????)????????????????????);???????-??????-????-???????1????????????????M????M??????????????????)???????????????????????????????????????M?????)!????????????????????((0