Karelia Klubi -lehti 19 - Page 4

S4 JOULUKUU 2008 KARELIA KLUBI OIKEUSMINISTERI BRAX TUTKII SOTASYYLLISYYSTUOMIOT SUOMESSA HISTORIAN LEHTI on hitaasti kääntymässä. Vallan ytimestä poistuvat yksi toisensa jälkeen ne henkilöt, jotka vielä kantavat vahvasti tajunnassaan Neuvostoliiton painostuksen hedelmää, tiukkaa suomettumista. Nyt eletään jälkisuomettumisen kautta, jossa kokonaan uudet sukupolvet vuorostaan kantavat vanhempiensa ja isovanhempiensa taakkoja. On positiivista, että tästä raskaasta perinnöstä päästään asteittain eroon. Suomalaisittain lähes historialliseksi voidaan luonnehtia sitä, että oikeusministeri Tuija Brax kertoi HS:n uutisoinnin 21.11.2008 mukaan, että ”puuttuminen erittäin traumaattiseen oikeudenkäyntiin aiotaan miettiä tarkkaan, ja asia viedään tarvittaessa hallituksen ja eduskunnan käsiteltäväksi”. Tällä traumaattisella oikeudenkäynnillä oikeusministeri tarkoitti sotasyyllisyystuomioistuimen vuonna 1946 langettamia raskaita vankilatuomioita Suomen pelastaneille johtajille. Tuomiot herättävät yhä monenlaisia negatiivisia tunteita. Tunteiden ytimenä on tuomioiden valheellisuus. Suomi ei ollut syyllinen sotiin. Syyllinen oli Stalinin kommunistinen totalitaristinen hallinto, Neuvostoliitto. Ensimmäisen kerran sotiemme jälkeisessä historiassa hallituksen jäsen on ottanut käsittelyyn sotasyyllisyystuomioiden purkamisen. Toimenpide ke 'F??7WW&W7F?WWF??6W7Ff???WVFW76??l:L:G,:B6?F7????7??2?????WB??f??7V????6???R?6?L:B???<:F???B7V??V????GF?6V????F??F???WGF??WW2GV????FV??W&??6W76????F???B?fB?V?V????V??VWB????G6R6?F7????6?6?:B?7????7L:L:B?????6?6?V??'??G?:BF???V??FV?6???GV????FV?W&??6V?6?????6???WF?VFV??VV????7????6?:C???L:B?V????7F6???:B???&W6?FV?GF?:@??;gFV?l:F?FWL:L:F??WGFV??R??R7????6?:B?V?FV????6??l:F??V?&??6??&V??6???W2?????GFF??6????WFV?6??L:B??WGGR???????V??Rf?????6V?:B7????6?:BWGL:@?7??GL;f?:B7????6?:B??GV????FV?W&??6V?Ff??GFVV?V???P?7??GL;f?:F?:BGV??GGV?V??V?????WGF????V??f????6???WV?6?&????f?V??l:L:G&?V?GV????FV???&???V???V?GV???@???W&WGGR??WGWR?V??????f?&??6W7F??WF??GF?6W7F??V???V?f???WGF???GF?6V????GW&v???F??V???V?V???:B?GV???B?:L:Gl:GB6??L:B?V???GF??&??GF??F??7???6W7<:B??6?FV?GV????FV?f?VV??7WW0?????6???WV?6?V???V??V??f?&??6?76?6???&???76??f??7????6??:BGV??GGV???V??:B&W6?FV?F?7L:B?V???6?F7????7??7GV????FV?W&??7Ff7F????&GGRf?f7F?W&?G??6W7F?V??VW???GF?6?7F7??7L:B?V?:GL:L:F??WGL:B&W6?FV?GF??W&???V???6V?W&??L;b??WGWR??6VV???6VV?6V???f7F?????fB6?FV??V???6V??V???6V?:Bl:L:G,:GBf??GV???B??7??GL;f?V??V????V????V??&????????V?????f?F?????7GV?6???:B??:F???WGWR??F?????7FF???7F?f7GWV???WFV??????V??f7GWV??6W766V?76F????WB?V??;b?????GF?6??? :L:GGL:F????:BV???R?L:L:F????WWGFW7L:L:B???WVFV?F?FWWGV?7Ff??<:L:G7L:L:F?6VV???L:BF?W6V?f?F???F?????????V?V?&?GV?VR??????????WW2??GV????FV?W&??6VV?V???R?W&?F?6?W7FV?L:B?W&???V???V?:G7L:L:F?F?F?F????7??2??:G?GL:L:B6??L:B?WGL:BF?F?F????7FV?GF???WWGGV?76?????B'f???F??WGL:@?VGW6?V???V?V??7L;b??f??2'??G??:L:F?F?????W&??6V?F?FWWGF?6V?6???????V?6V??V?'FV???F????6??V??V????FR?fF??W26?F7????7??7GV????FV?W&??6V?6?????7F?&????V???6R??V?6???:F??V??W&??GL:Gl:F????GF?6V???&v??6F???F???V??FR??????6?6V?GFV?6W7F?VFV??GL:L:BGV????FV?W&??7F??f??????R???F??????R???:G\:F?6?6R??WGL:B?V?&WB??WGWfB?:G?GL:F?:L:F??V???R???6??L:B??FV??:F??7V??WGGV?6W7FfVGWF???FV?6?F????6?l:L:G'???6?:@???&?F????F?? :L:GL;g2?FF??f?6??L:B??WGL:B???WVFV??V??7WW2F?FWWGWR??f??F???7?:B?????6?F7????7??FV??:B???W@??L:L:F??W&??G?7L:BF??VFV??6W7F???W&??G?0??????WBf?F?6?7V??( ?GV??W7F?( ?7????7??FV?<:B&??6??&V??6???V?6W76?7V???????WW6???7FW&?GV??'&???Wf??V?F??Wf???f?F???WWf?7F????6????:L:G,:GGF???6?F?V???7V?V?V?6????7RV?????WBl:F?:F??V??V??WWFWF?&?fW76?&?????V??V???6?V??B6?F?F??VFV??6W7F?&6?GFVW7F???6V???FV?6?V?F??R&6?GFVV?6?? :L:FG?L:L:F?????S?&B?WW&???7V????6??L:B6?F??'fV?6WB??fBS?( 2c?&B?WW&??7V??V?''WGF???6?GV?FR???R?&B?WW&??F6????FV???6VW7<:@??ƒf?F?6f????????7GW26?F?'V?FV?V?76?76??7?????V?????7V?W2?F??????7V???:G&?Wl:G7F???V?6Rf?V?:B?ƒc?gV?FV??V?WGGV???6?F7F??V?L:L:@??G6V?<:B7????6V?:B??7V?V?V?:C???F??f7FfW6??W&???:B?;g?G?:B?7L:L:F???WV?F??W&??76f7Ff??Ff???GFV?WfB???F?B??6???WGGR?????F?:F?:G&?7<:B??6?F7????7??FV?L:G&?V??f??WGW2??7?????v??V??gV?6?????V?6??6??FWGGP?7?????V?F?7??L;f??7?????V?( 6?V?????7V????6WBVFV??VV??7FV?6V?6???6?6?????:B?WR?V?????6gV?6?F??6V?6??:F?VV?7WW&V??R?&?????R?W&???R???V?6???fW'&GFf?&???fV?F??6W7F?????:B?WR?f?WWGF?7F??6????F?gV?FW7FF??6VV????L:B?7L:Gg??GL:C??V?FV???L:F?:B?7F?f?F??V???P??WGF?WB'?;g7L:F?:L:F?<:B?VWGF?V?V?GF????WWGF?V?6?W7F??W7FV??'f?6W7F??V????R?WGL:B?V?V??R??????l:F?:F? :L:B?7 :F???V?|:F??:G&??:B?G6V??V????V?&?????f?V?L:G7L:B???6??6??7WVFW7F??Rf???6???Bf??V??@???6?f??V??B??f?W&?G??6W7F????GF?6W@????F???R??fB6??L:B?W'FF??6V?6?:F?VV???F?VWB?:F??l:F?W6??W&?????6?F7????7??FV?W&???V???V?6?6???6W7F????6???WW6??7??2?l:L:G&??6?F?VFWG?@?GV???B??W&WGFf???2??WF?<:F??GL:L:@????WW7f?F??????R?GV??GWB??fBV?&????F??V?L:GBGV??GF??????GF6??????V?????V????GF??V????F?6GF??W7L:@??:GFV?<:B7V?&?FWGGRW7R?ƒW&?GL:F???V???F?????WWGF??7?l:F?F?&?7V??V??VGW6?V????R????WW6??F??6V??R??6?F7????7??7&?6W76??ƒ??F???6V????7?&F???GV?FR?f???6V??:G????7L:F?:F?:B?7WW&???&?????6V??ƒ?WWf?7F???GF?6?FF????VV?????6?F7????7??7&?6W76??ƒ?W7F??L:FV?7V??V????GW6?V?F??f7F??V???W'W7GW6???&???GF???<:L:GL:F?:F??:BF??V?F?f6?F7????7??6????GV????7GV???ƒW'W7GW6???f7F??V??6????GV??B??l:L:G,:L:BV?6??&?GGV???:L:F?f?6???7FV????V?V??????W&WGFf?R&?V??V??B????FV?gV??l:L:G'??2FV?F????l:L:G'??0???????7Ff?l:L:G&??FV?????FVV????6???WVFWB?WFWGFf???????V?gWGFf?:G&?WGL;f?7L:Bl:F?GFV?7L:B?WGFV?l:GBGV??GWB?V?WGL:F?VWB?V????6F??WWF??F?WGFV?l:L:G,:L:B6?6??f?f?7F???V?6?W&????l:L:G,:B??:F?:@??fBF?GWVFV?6??WWFWGGV??W6V?F??????V????R&?????76?L:L:F?????V?????GW7F?'f?7GW7F?WGF?f&W6?FV?GF?????f???V??gV?FV?GV????6?VW7F?W&?GW6?V??Wf?v?7F??;g0??V?L:F????6???WV?6??????W&??V??;f??:B? :F?l:F??:B?V?l:GF?:BW&?VV??WWF??:G6V?WB??RV?:F?:F?<:B6??L:B&?GV?VV??????WW6???7FW&?'&????????W6?V?&W@?&?V?FfBW6??6???V??WGL:B?WWF?27V??W76???????F???7F?'&?V???R?F?WB?WW7FGV????FV?W&??6W7F???WGFV?6???:F?6?B??W&???????GWF??GFf???6??:F?<:B???:GG??6V??7L:B?WGFV????WW6???7FW&?;g7<:B??RL:F???7FGWF???W7F???f????6?FV?G??V?6?F7????7??7GV???BW&WF???7V??6? ?'G???W&??GL:Gl:F?6?V?VV??;g0?f??V??766???76???F????6????WV?6??F?7F??V?????GFff?F??F?W&?V??????????f????6???F'??G?GG????&???V?V?V?:G7<:B?:L:G&????;g0??WWf?7F???F??vw&W76???FGV?F????6V?6V?fV???W6???R??6?F7????7??FV?W&???V???L:G&?\:L:@?6V??gV??6??WGFV?V??????F?VFWL:B7V??V?7??GL;f??FW7L:B6?F?????FV?f??F?6????F?WL:L:F?:L:F???V?7V??W76???L:F?:BF?WF????l:F?:F??V??V??:BF?GWWGF?WW&????W'&?F??7<:L:F??7V????7FV??????W,:GL:B6?F7????7??FV?????7F?6??'G?:B???F?f7F?F???f?V?f?F???FV?'???:L:B??