Karelia Klubi -lehti 19 - Page 3

JOULUKUU 2008 Heikki A Reenpää, professori: AKTIIVINEN VOIMIEN YHDISTÄMINEN TUO TULOSTA KARELIA KLUBI ON ILAHDUTTAVAA HAVAITA , että Eurooppa-tasoinen pakolaisten ja karkotettujen yhteistyö on päässyt hyvään vauhtiin, vaikka lähtökohdat maittain ovat hyvin eritasoiset. Lausutaan varoituksen sanoja, joiden lähtökohtana ovat esim. Saksan ja Italian roolit viime maailmansodassa. Pakolaisten yhteinen liitto perustuu kuitenkin vain kansalaisiin kohdistuneisiin ihmisoikeusrikoksiin. Kyseessä ei ole poliittinen, nationalinen tai ideologinen toiminta. Väryyttä kärsinyt henkilö on oikeutettu saamaan asiansa korjatuksi riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on. Erityisen ilahduttavaa on EUEEP:n voimakas kasvu ja sitä kohtaan eri maiden järjestöjen ja hallitusten taholta osoitettu kiinnostus. Se on ainutlaatuista ja kertoo, että aika alkaa kypsetä viime sotien aggressioiden korjaamiselle. Kotimaisten palautusjärjestöjen yhteistyö on tiivistynyt ja ne pyrkivät täsmentämään yhteisiä tavoitteita ja keinoja. Useamman omaa fokustaan ajavan järjestön määrä on sinänsä suuri rikkaus. Oman toiminnan priorisointi ei estä suuren päämäärän tavoittelemista yhdessä. Olen ehdottanut, että palautusjärjestöt ja Karjalan Liitto etsisivät yhteisen tien. Se tie voisi aluksi muodostua pienistä yhteisistä askelista. Ei ole kunniaksi, eikä rakennukseksi karjalaiselle kansalle, etteivät Karjalaa syvästi rakastavat ja sen edestä toimivat järjestöt kykene rakentavaan yhteistyöhön. Jäsenet ja heidän edunvalvontansa kärsivät eniten tästä hajaannuksesta. Yhteistyön viestikapula on Karjalan Liitolla, jonka toivon hallintoelimissään hyvin vakavasti harkitsevan asiaa. Uskon siihen, että yhteistyön win-win –periaate lopulta voittaa. Toivon, ettei odottamiseen kulutettaisi tarpeettoman paljon etsikkoaikaa. Momentum näyttää olevan jälleen lähempänä. Olemme me siihen valmiita? Karelia Klubi ry on yhteistyössä Pro Karelia ry:n kanssa etsimässä uusia alueellisen organisoinnin muotoja. Tarvitsemme paikallisia vaikutuskeinoja, jotta viestimme mahdollisimman tehokkaasti ja pehmeästi kulkisi ihmiseltä toiselle. S3 Tämän tyyppinen pehmeä viestintä ei ole yhtä näyttävää kuin mahtavat mielenosoitukset tai medialööpit, mutta se antaa ihmisille mahdollisuuden syventyä kaikessa rauhassa näihin kysymyksiin. Kansalaiset tarvitsevat tietoa ja aikaa kyetäkseen omaksumaan koko maan näkökulmasta parhaan etenemistien. Toiminta vaatii rahoitusta, siitä emme pääse mihinkään. Puheenvuorossaan klubin uusi puheenjohtaja Veikko Saksi esittää, että jäsenet lähtisivät tukemaan erityisesti Karelia Klubi –lehden julkaisemista esim. pienellä kuukausilahjoituksella. Tämä on erinomainen ja kannatettava ajatus. Jos jokainen jäsen voisi lahjoittaa 5 – 10 euroa kuukaudessa, lehden ilmestyminen 5 – 6 kertaa vuodessa olisi järjestyksessä. Toivon, että syvällisesti mietitte omia mahdollisuuksianne yhteisiin tavoitteisiin tähtäävän toiminnan tukemisessa. Toitotan samalla klubille, sen kaikille jäsenille ja hallitukselle mitä parhainta Jouluaikaa. Olkoon uusi vuosi 2009 meidän vuotemme. Jukka Hyle, varapuheenjohtaja, evl. evp. KARJALAN PALAUTUKSEN IDEA kin puoli miljoonaa suomalaista. Taloudellisten taatumien aiheuttamat kansalaisten uupumiset kesken ihmisarvoisen elämän ovat mittavia. Itsenäisyytemme säilyttäminen on ollut hintavaa! Rauhan vuosikymmenet olemme siunailleet korkeita itsemurhalukuja, ihmetelleet masennuslääkkeiden 70 % osuutta lääkekuluista ja ylenmääräistä muiden stimulanttien tarvetta. Suomalaisilla ei ole ollut aikaa tehokkaaseen kansakunnan psyyken hoitoon. Olemme selviytyneet ikäänkuin itseohjautuvan terapian avulla. Vahva sitoutuminen oikeudenmukaisuuteen ja sivistyksen voimaan yhdistyneenä realiteettien ja suhteellisuuden tajuun ovat niitä jo ammoin suomalaisuuden peruspilareiksi miellettyjä määreitä, joiden varassa itsenäisyytemme lepää. Epäoikeudenmukaisen rauhansopimuksen takia olemme jälleenrakennuksen aikana mm. menettäneet siirtolaisiksi vähintään- Päivikki Tiilikka, klubikauppias: TAASHA MYÖ TAVATTII Olemme unohtaneet, että jälleenrakentamisen kova tahti on vaatinut ja vaatii hallintoalamaisilta ylivoimaisia ponnisteluja. Meillä on “kaikki pelissä”. Mitä voimavaroja jää käytettäväksi todellisissa poikkeusoloissa? Jälleenrantamisurkakka jatkuu. Neuvostoliitolle rautaesiripun ylläpito merkitsi yleisliittolaisten kansallisuuksien suvereenia hallitsemista. Meille raja merkitsi peruspilaria, jonk ????????????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????????A???????????????????????????)%????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????A???????????????????????????????????-??????????????????????????????????)??????????????????Y????????????)???????????????????????????????????-????-???????????????)????????????????????????????????)?????????????????????????????????1?????????????????????????)M?????????????????????????????)???????????????????????????????????????????????????????????????M????)????)????????????????????????????????????????????????????????)=9A?5%1U%M())???????????????????????????????????)?????????????????????-?????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????()M????????Y?????????????????????)????????????????????????????????M?????????????-???????????????????????)?????????????????????A??????????)??????????????????????????????????????????????????????M????????????)??????????????????????????????????????)????????????????M???????????????????)?????????????????????????????????)??????????????????????)M????????Y?????????????????????????????)?????????????????????????????????????)??????????????????????????????)Y??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????=?????????????????????)M??????????Y??????????M????????????)??????????????????????????????)??????????????????????????????????)?????????????????????)3?????????????????????????????)M????????????????????????????????????????M?????????e???????9?????????????????????????????????????M????)????????????????????????????????????????????Y??????9????????????q?????????t?????????????M??????????????????)?????????????????????????????????)M???????????????????????????????)???????????????????????????????????????????????????????????)5?????????????????????????)?????????????????????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????????)????????????u)????-????????t?????????)????????????????????????????????????)-????????)-?????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????u-???????????????)???????????????t??-??????????????????)???????????????????????????????u??????????????????t?()=????????????????????????????????????????????????Y?????????????????????????????????????????????????????????????)???????????????????????????????????)????????????-??????????????????????)????????????????Y???????????????????????)-???????????????????????????????)????????M???????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????q???????????t)???????;???????????????????-???????????)???????????????????????M????????????)?????????????????????????????????)5???????????????????????????????????????????????????????=?????)?????????T???????????????????????????)M?????-?????????????????????=?????)???????????????????????????????????????????!??????????????????????????????????????????????????????????????????????)?????????M????????????????)-????????????????????????????????????????????????q????????t??M????????????????????????????????????????????????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)??)???????????????????????????????????????????????????????????????????????()5?????????A??-?????????????????)?????????????uY??????????????t????????????????????????????????????-??????)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)-??????????????????????????????????????????????????????)5?????????????????????????????????)???????9???????????????????????????)?????????????????????????????????????)????????????????????????M?????????????)???????????????????????????????????????)I???????)??????????????????????????)???????????????????????-???????((