Karelia Klubi -lehti 18 - Page 5

TOUKOKUU 2008 KARELIA KLUBI S5 SUOMEN SOTASYYLLISYYDEN RASKAS TAAKKA – MIKSI? “... Suomi, tultuaan Hitlerin Saksan liittolaiseksi ja osallistuttuaan sen rinnalla sotaan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa, Yhdistynyttä Kuningaskuntaa ja muita Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan, on osaltaan vastuussa tästä sodasta ...”. Näin vahvistaa Pariisin rauhansopimus 10.02.1947 ja siitä annettu laki. siten kansainvälisen sopimuksen ja siitä annetun Suomen eduskunnan säätämän lain perusteella syyllinen sotaan. Sotaan syyllisyys on raskas ja häpeällinen tuomio, joka ei edistä syylliseksi tuomitun maan positiviista tulevaisuutta. Syyllinen on velvollinen kantamaan omat sotakulunsa, korvaamaan aiheutuneet vahingot ja hänet yleensä tuomitaan menettämään vapautensa ja asemansa. Sota aiheuttaa mittaamattoman määrän kärsimystä ja ahdistusta. Sodassa syntyy korvaamattomia tappioita henkilömenetyksien osalta ja valtavia taloudellisia rasitteita. Syyllinen on niistä vastuussa. Syyllinen menettää luottamuksensa, mikä vaikeuttaa tulevaa toimintaa ja herättää ansaitusti epäluuloa yhteistyötä ajattelevissa piireissä. SUOMI ON Suomen sotasyyllisyyden varmistamiseksi kahdeksan poliittista johtajaamme tuomittiin sotasyyllisinä eripituisiin vankeusrangaistuksiin suomalaisen lain ja tuomioistuimen toimesta. Sotasyyllisyys sinetöitiin passittamalla Risto Ryti, J W Rangell, Edwin Linkomies, Väinö Tanner, T M Kivimäki, Henrik Ramsay, Antti Kukkonen ja Tyko Reinikka 10 – 2 vuoden vank ]\?[??Z\?Z??Z[???[??[[???H?[?]]ZHZY0??Z?[?X[?????\?^[\?^Y[??]\?]Z??[?H?[?ZHZ??]Z[?XZ??[XX[??]]????Z]?H?ZZ??XX[? ?M??HZ[???[Y?\?[?Y\?0?]?\?XB???Z???]Z??[?K??[[XH?\?XH?Z?Z\?[?ZZ\??[?[[YH?\?]Y[?H L8?$? ?\? ?]\??K????\?^[\?^Y[??]\?]Z??[?H?]]????Z]?Z???[?]H?[?Y[H??[? H ??L?[YY[?[H]?[[???XH?[\?H?B??]\?[[??KX]??[??\??[[??\??[[???[??Z??[??H?[?Y[?Z[?[\\?X\?XK??[Y[Y[?]Z??]??\???H[??H?[[Y[[?\??[???[H?Z?K^ZZ\??[??[??\?]YZ??H\??][?H?]??[? M?\? ?]\??K????\?^[\?^Y[??]\?]Z??[?H?[?ZB??ZH????p??X]??[?[??\?] [??[0??Z[??Z]]???H[?Y[\?]?\?]Y[??K???[??[?Y[[?[?XZ??H??\???H?[[Y[[??\??[ZY[???[H?\?XH?Z?K^ZZ\??[??[??\?]Y[?H??[? ?L\? ?]\??H?Z??[K????Z???]Z??]?H[Y[Y[?]Z??] ?[??[0??Y[?]Z??p?ZH??YH\??XH?Z\??K?????[??H?^[\?^Y[??]\?[??Z\?ZZ?]Z??XB??XZ??H\??XK?Z]0??ZZ?]H\?[??\?X\??Hp??p?????]?[?ZY\??Z?\??[???\???0?Z[?[?p??X\???[??[HZH?[?[p?0??ZY[?\?[?p?0????[?????[?X[Z\?[??Z\?[Z\?B?Y]?\?0???p???]H]]]?\?XH?H[??B???]]H[??[?\???]Z??Z[?ZHZ?O?Z]0???[?\[??\?]?][?[?Y]??Z[??H?]\?]??]Y[?]Z??]ZZ][??H??[X[?Y[??[?][Z\?\?O?Z[Z\?]?[]\?[Y[?]Z??]???]O?\?H??]???Z][???\?^[\?^Y[?[??\?[Z[?[???ZZ?]H?[?Y[??H?]]????Z]??ZZ\?Z[??H?ZY[?\?\Z[????ZZ??HZZ[?????X\\?]\???[]\??H0?X[Y^ZZ\?p????[]\?ZHZZ??HXZ??]X[??Z[X[??[?]?[??XZ??Z?O?ZZ??H?[?ZHZH?H\??[[?]ZY[[Z[?ZXH\??[\?]\??\?[^Z??\?0?0???ZH[Y[Y[?]Z??\?0?0??]??[Y\?HZ[??X[????\?[^Z??p??[????\?]Z??XHZH0?p??ZZ\??[?H[XH[?XK??[?Y][Z[?[?????\?^[\?^Y[???[H?]?[?]Y[Y[??[??\??][?H?ZZ?[?[Z\?[?K??^[\?^Y\?0???][???]H?[??\??]H??XX]K??H\?X[?[\??HZ?[???Z\?Z??HZ[?H?\?[X[???????H??XX]H?Z?XO??Z???[?ZB???Z[??[H?^[[?[???Z???Z?Z[?[?Z]H?[?ZHXZ??[XX[??HY[?]0?p?0????Z???Z?Z[?[?Z]H?[?X[Z\?]?Z]\?]0?0?0?????\?^[\?[????]?]??B???\?Z??\?XK?ZH]]][???X[??^[\?p??ZZ????ZZ??H??Z[??Z?]Z??\??K]0??0??p??H??0??Z\???XZ\??H?H??\?^[\?^\?H??\?Z????Z?]Y[???[?Z???\???]XZ??0??p???[XXH?Z[??^[\?^\??????\?^[\?^\?Z?XHZ0?\????Z?]\??[?Y]?]?]?]0?ZY[0? ]0?Z?H?H\?\?\?Z[??\?Z[?[??^p???[?Z[??]?]\?\?\?Z[??\?Z\?XK?]?[]\?????][?] ?]0??[?ZH?H?^]0???Z[??H[?Z]]Z]????Y]??\?Z??\?XHZH??\?^[\?p? ???[HZZ[??Z][?[?X[?Y?\?K?]???ZZ\??Z?]\??Z??]\??H?Z???ZZ\?^]0???\?X[???^]0??p?[?Z]Z[??[??]]Y[??B??[?ZHp?0???Z[?XZ??Z?Z??K?0?p??ZZ??B?\ZZH[[??X]\?\?H??]\??KZZ\??Z?]Z??XH?[??[?]]?\??H?[?Y\??K0?0?\?X\??H?[?X[Z\?[??Z[???[Z[??H?[Z[?????Z[??H?]X[??][?\?]YH[?[O??]\?[??H???]0?p?0??Z[??\?[^\???N??ZZ??H?Z?Z[?[??Z][?[????[YH[XXHZ??X\?H]0?0??Z[??H?[?Y[???\?^[\?^Y\?0??H??\?^[\?[??[?Z]Z?[??[?Z[?\?O???]X[????^[\?^\???[??[???[?H?[Y[?K?ZH????\?H[???0?[?\?]Y\?HZH\???]Z??[\?\?H?X[??Z]\?[?\?[X[?0??]0?Z\?\?0??ZZ??H??0??Z??HYY]Z??[?Z[?]HZH?B?\?]O?\?\?[Z??H?[??X[?]Z]??[?Z]]Y[?]0??Y]Z]0?0??Z]??Z[?Z?X[???[??XX[??K??[?[?\?\?[H??Z]\?[????XX][?Y[????0??p?[?Z[?]HZH?XH\??XK????H?[?[???0???[?Z[??Z?\?]Z\?Z[??[\?Z??K??????\????[[X\??Z?X[???]Y\???Z]0?0??????p??????Z?]\?[[??[?Y[??[??X[??B?\???]Z?Z\?K]0?\?]0?0??[?Z[?Y[??\??[X]?]]Y[??H\?Z\?[??]Z[???[]Z??[?[??\??[???[H?^[\?[????^[\?^\??0?p?\?0??HY[?]0???0? ??^]0??p???Z[[?[??^[\?^Y[??]?[Z[?[???Z?]\?\?[??XZ\?[???]?Y[??Z]Z???[??B??????[??[??]??0?p? ??H??]??[[??\?[H?Z?]\?[[???H]?p?0???]?]?[HXX[K??YZ[0??XZ??[X]HZ]X[X]??[??X]?[?H??[?ZZ?Z\?[H?[[????[[YH?B???Y[[YH?Z?\??[H?]\?X[?Z\?H??[??Z?[?0?]ZZ[??H\?Z[??XZ??K??]0??[??X]?[?XHZHXZ??]H??]0?p?0? ]Z]????\?^[\?Z??H[?Z]]Y[?]0??Y]?[??XX[??B?ZH]ZH??0??p?[?Z[?]H\??]?H\??XK????]H??ZH\?\??Z?]\?Z?XH?\?X[???[?Z[?Y[???0??^]0?0?ZHZZ?[????K?]0?[?Z[?Y[??[??]0?Z\?Z??H??]Z[??\?]0?[??Z?XH?Z]\?HZ[???\?K??B??H\??Z?Z?? ???H????XH?[??X]?[[?ZY?XZ??[Z\?[?0???^]0? ???Z]\?\?H?Z?[??]XH?Z?]\?[?XB?ZHY0?\?]0?0?XZ??XH?Z]\?[H]\??X[K?][?0?0??\?H?\?]]K??\?Y\????]?]Z??]0?\?Z[?ZZ\?Z[???\?]]????0???[?Z[? ??[H[?Z[?Y[??]]B??????[??H?^[\?]Z[?????H?H?H[[??X]\?\?H?[[??]??Z?[??H?H?Z\??]?0?\?Z??[ZY[\?\?HZY0??Z?[?X[??]\?[[X[?Z[?]?[0? ??????XHZZ?H\??XH??0??Z??HYY]]?[?Z[??H???]H\?Z\?[??]Z[???[]Z??[??\?Y] ??[??[???H0????Z\??????\?^[\?^\??\?[^\?0?\??\?[X[??[???0???????[X\?N??HZ]0??^[\?^Y[??ZY[?\ZZH?HZ]????]?]?]\?]Z??]?HZZ???]??H[H?H??KZ\?0?\?XXB?[\?H\??\?[B?HZ]???]\??[Z\?[??Z?]Y[\?]\?\?Y]?HZ]???]\??[Z\?[??Z????\?] [?Y[\?][K??]\?]Z??]???0??^]0?0?ZH??YH?Z?Z\?H]\?[H?[Z[B?ZH??0?p?0?\?X]?[[??? ?\?X]???X[?]?]?Z[?]??[Y[H?[?]Z??[0??H?]][X[H?Z?]\??[??Z?[?K???H??0?0?]?B?[?Z]?[X[??H?X[?XX[?[\?[?Y]???Z?[??H?^[\?Z??K?[??0??Y[??HZ??ZY[?[?]]Z?Y[?0?p?[?[?XXK???[Z[?[?XXHZH[??Z]?H?Z?]\?[[??B?]?[??\?[??[??Z?[??[?\???K???Z[??H?]X[?][?\?]YH[?[K?[?ZB?[XXH\?p?0?p?\?[???HZ??X[?B?XX[?O??Z[??H?]X[??[?ZH[XXH?\??]XHXX[??X[?\???[?????\?XK[??\?0??Z\?0?][Z\?0? []?Z\?]Y[??]????HXZ?\?]Z??Y[??Z?[?[Z\