Kaligtasan sa LRT1 2

Mga paalala para sa inyong kaligtasan mula kay Manix Abrera. #kaligtasansaLRT1 #bettereveryday