Kalendar2018 kalendar_2018FIN

11. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST 2018 11th. International Animated Films Festival For Secondary Schools www.uat.sk