JR. by Campaign June 2016 - Page 32

VIDEO CURIOUS Orkun Işıtmak olması ve hem YouTuber’ın hem de markanın itibarını daha iyi yönde etkilemesi anlamına gelecektir. YouTuber olmak isteyenlere önerilerin neler? Biz başladığımızda çok fazla kanal olmadığından ne yaparsak yapalım bir şekilde izlenebiliyorduk fakat bu dönemde pek çok farklı YouTube kanalı olduğundan tutunabilmek için farklı ve kaliteli içerikler yapmak şart. Ayrıca yılmadan belirli bir takvim içerisinde sürekli video yüklenmeye devam edilmeli, kanalların büyümesinin çok uzun zaman aldığını da unutmamalılar. Ali Rıza Tunçer YouTube’da kanal açmaya nasıl karar verdin? Ne zaman kendini vlogger olarak tanıtmaya başladın? 2009’dan beri sosyal medyayla iç içeyim ama açıkçası 2012’den beri profesyonel bir blog yazıyorum. Bana kalırsa, trendleri takip etmek kadar öngörülü olmak da önemli. Sosyal mecraların hareketli görsellere kaydığını ve 2015 sonrasının “video yılları” olarak anılacağını düşündüğümden blogumu bir kanal haline getirdim. Şubat 2015’ten beri de YouTube dünyasındayım. En çok hangi videoların izleniyor? Benim en çok alışveriş, parfüm ve kutu açma videolarım izleniyor. Sanırım o konularda bir tık daha uzmanlaştım ve kendim de çekerken keyif alıyorum. Bu da kesinlikle izleyene yansıyor. Konuları neye göre belirliyorsun? Eskiden daha çok kendi kafama göre hareket ediyordum ama artık takipçilerime sormayı daha uygun görüyorum. Aklımdaki fikirleri genelde Snapchat ve Twitter üzerinden onlarla paylaşıyorum, bana dönüşlerini değerlendiriyorum. Veya direkt onlardan gelen istekler varsa benim haricimde, onlara da kulak veriyorum ama Ali Rıza Tunçer YouTube ne kadar zamanını alıyor? Kanal sahibi olmanın zorlukları neler? Eskiden hafta sonları sadece bir uğraşımdı ama şimdi günümün büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Video çekmesem bile yorumlarla, maillerle, mesajlarla, snap’lerle meşgul oluyorum. Her geçen gün kendimi biraz daha “YouTuber” hissediyorum diyebilirim. YouTube maceranda şimdiye kadar başına gelen enteresan bir olay var mı? Başıma öyle çok acayip bir olay gelmedi açıkçası, genelde takipçilerimle sokakta karşılaşınca biraz şaşırıyorlar. Hafif çığlıklar, bağırışmalar oluyor. Bu beni biraz şaşırtıyor ama yavaş yavaş alışmaya başladım denebilir. Markalarla işbirliği süreci nasıl gelişiyor? Markalarla genelde ürün yerleştirme şeklinde çalışmayı seviyorum. Bana ürünlerini gönderdikten sonra, ürünün çeşidine göre onlardan 15-28 gün aralığında bir süre istiyorum. Bu süre zarfında ürünü denedikten sonra, her yorumumu da Snapchat’ten paylaşmayı tercih ediyorum, eğer memnun kalırsam videolarımda kullanıyorum. Burak Oyunda Konuları neye göre belirliyorsun? Kendi sevdiğim ve oynarken zevk aldığım oyunları oynamaya özen gösteriyordum. Ben ne kadar eğlenirsem video da o kadar eğlenceli oluyor. Seni en çok kimler izliyor? Her kitleden izleyicim var fakat ağırlıklı olarak 13-16 ya \[1,q',K[UXHHY\[X[,[,H[1,^[܏[[ZXBX[,[ܛZ\,H[\‘H X][H\0qg[ZH[X[[1,^[ܝ[K\Y[0Zq'[Hp[0\ܘ[q,[B\[[ZXHXZ[,[[,[Z[H^H\qg™q'[ [H\Y[\,[0Z[Xq'KY[\,[p\\[ZH[۝Zqg[[\H۝[\,[1,qg,[H^,B[[\,[\[\[HH[ܝ[[\,[HHX,\\YZ\Z^[܋Hqgؚ\q'[[][Z\,HHܛZ\,H[\BYHX\[\H[\0훙\\[”^\[XHp,\,[[Y[X\][\[ZHY[Bq',[[p[K1,[\p[\1g^Z['ܘY,[,B휰X^,\,[,HZ[K\g,\,[H[1,H[1,H\[[[]X\,H[]H0ZH[[1,\,X,HHg^[܋\B[H[X]x&[\q'[H[\][Y[\HX\1,[B[H[1,\HH0]XKp]XH\\,[HX\Hp,\,[[HZH[Z[ZH\[X^X[qg^[܋[UX\XZ\^Y[\H0훙\[\[[\Œ M][HY[X\][H0ZH,Z휙Xq'^[UXx&][p\[\^ZqgH히۝\HB[UX\&[\,[H[[,[X^p[qgK\0훙[Z[[]pH\\,K[Y[\HXX[\YY\[H[1,H[1,B[UX\&[\H,\Z,^[܈XKBX\[\Hqgؚ\q'HXH\,[[qg^[܏“X\[\H[[HXZ[\X,[1,q',H[H휰1g[ܝ[KX\[\\YZ\H0\[^XH][\[[,]1,[[\,Bp[XZ[]1,^[ܛ\H\g,[1,Z1,H\Z[\\[Z^\[H휰1g[ܝ^[[H\ZXZ[]1,q',[B\X[\H^[܋\Z1gZ[B[UXx&YH[[pX^XB\,[\\\[B[X[[[H\\Z[,]X^XBqgY1,[\Yqg0][Z[]^Y\B\[H\][[[1,HpX^XH\\\[K\\q'[[K[0[HY[\,[^[^[܏±gX[[UXHp\\[H[0^[[Y[\[,\,[HH][[[[[Y[\^[܋̂,00Z\ZY\[ZH\qg[[\[\H[[][K\XܰHZ\,[B]ܛ]H\Z0'ܙ[[\HHٙ\[ۙ[\H^[,H]ܛYH[qg\^[܋[UXHXX\[H1g[Y^YHY\qg,[H[[[\\[\^H\q,O’\[ZHZ[H[qgX\,K1,[[8&XHY[H[q'[B0훙[YH\[qgXH][q'H0[[YZ\[Zqg[K,[[8&]H0[YYq'[Hp[Z[HY^Y[,x&[H\][ZX\\,^^YH\Y[0Z[HHZ\0[\[ZB][q'H0q',\1,[KXZ[][H LqgH[\^YHZZ[Y^[ܙ[HZ] ML 8&p0\[H[[ܘ^XHZ,[]K\\[^H^[[XH[X[\,H[HZ[x&YHX[\B][\\[K^q,HܘYZH][\\H[]1,[HBܝXHq',]Hq',]H^H[]\\^H\\x&[[0훰BY\[Y1,[\\HܘYH۝qgXHX\1,Z[ۜB\\[^X\,\,H[HܘY[^\,[XZܝ[H[1,[K\Z][B[\ZYۚBP'ܙ[[\HX\[\Z]ܛYB\Y[00\^\HY\\\H۝BZYZZ[Zq'[p,Z\,K[H[0[[\^^[܏[\\Z[[1,[HZX[H\1,[H[XB^^ZX[\[ZHX\,HX\,^XHY1,[\H\Z\qg\^[܋,0\Z\[Z[\\H]\]Y\H\Z[ZH]]BYXKq'\Xqg۝\[[ZXZ\ZHZH0›\[HHY[YH\[YH]\Y^[ܝ[H^YX[\[KTST‚Hqgؚ\q'[[][Z\,HHܛZ\,H[\BYHX\[\H[\0훙\\[±,1g[\\[,\q,[,H\[\HX\ZX\[\[B[1,qgXZ^[Y\[\,[,^,H\1,\,^[܋HHqgH\\XH[H0[1,qg,\[^H^[1,Zq'1,^[܋[0훙[[BܛZ[,\,[Hp\q'HpZ[K[H][H[H\,[\[]qg[YHq'[]H[[q'[Hp[X\[,[[H[,]1,[H\ۘ\,[H\ۙZZ[,[X\,[,H\\[KX\[\p\Z0]XH[H^^ZXH\\,[ZHB[Z[Z^Y]HޛX[X^XHZ]]Y[[\[UX\XZ\^Y[\H0훙\[\[[\’[[^[]q'[^qgHX\1,[qg\[Xqg[1,[,^H^HH^ZY\^[ܜH\,[\0\B^X]1,[,^,HXqg,^[ܜ[,^H1gZ[Hp\Z\0][[ZZHZY]MHۂZۛښHX[1,H\X\H0B^Y]H0훰1gX[XZZܚHXHBڙ\H[\Xqg[\qg[X[[]1,[X[q'H1,00Z\Z1,0TBZۛ[Y\[H Lq,[1,[BX[^Y]Hp[HYHY\\qg[X[\H Z[[ۈ\Y[^B\Zq'^X[\\qg[X[Z\Zڙ\Kpq'[Z^q,[[H ˎL ڙHqgݝ\\HX\1,[[B[[][q'HQS MHX\,qgX\,[H \X^XB[H KZ[[ۈ\[1,Z00H KHZ[[ۈ\Hq'\[B[][qg[H[X\1,\,H۝Hq',]1,[[1,00Z\Z™\qg[X[\K1g\]\KX]1,\,[X,[\,HHٙ\[ۙ[\H\\^XH]\[[qg\Z\[H\Z[^XY[[Zۚq'K[qg[Y[^[[]q'HY\0HZ0휛\Bp,Z\\qg[X[ZY\^K^H0^Yx&YH[H\^[Z[[^[ܚ[B^[q',[p[H][[\\H\\[[qg\,[1,HB\qg[[\H^Y[\,[q,^H0훙[H0훙[HY\\Y^YHHB^YYH0ܘYH\ZZ\^[]^[[[X\,[H\\\ZˈH\qg[ۜH1g[YH^HH\qg[[\[\B[[],[x&[H[,qg1,\[1,[K[],[K[[0]\]x&\[[\[^\[ JKq'ؙ\,[1,p JHH\,[\'[ JH\Y,[[ Lq,[1,[H[Y[\H]1,[[H MHq,[1,[H1,00Z\Z&[B[,qg[\\qg[Kٙ\[ۙ[\[[HY\Z\[HB\X[\,[,K0]\]H0'ܙ[[\[[\Hq'][H^X]\,[,B[]1,Z\,H\XܰHZ\,[q,H]ܛ]H[ڙ[[[XX,N MKLXqg\\,Hqg[\[q'1,Z1,H\^Y\\Z\BX\X[\,[,Hq'\[Y^[\H[qgXZ\^Y[1g\]\[qgݙ\[X\\,[,H0[\YZ˂gH[]ܛYHYۙKZXܛٝ [[]\ \P\[H[\,K\KY\Y\XH 8&Y[^H1g\][ 8&Y[^H0[1,qg[,HH ML0]\]Y[ 8&Y[^H0'ܙ[H[H[^Z[[\[H[]q,qg™\[YKH [\qg[XH\Y,[[^X]Hp\[ [ڙ[[X]1,\,[X,[\,H\H0^Yx&[[[Xܰ[HY[ZžX]1,\,[Hq',H[]H\[\[[˂^Y,HZH^H^]X^X[1,[HH[[H\qg[X[\[Hڙ[\[H^][[\H[],[[],[x&][[\^[۝H[[]\][P[][x&]H0]\]H ,[,Y^Z[\]qgZˈ L0]\]H\Z0훙[Z[Kۛ\BqgY[8'[[\,[[0Hp[\HHX\\'BXHܝ[\[1,^[ܙZˈ\\[ܝ\[HZZ˜]\[XZY\[H\]HX\[1,[K0]\][[\\\H[],[\ZX\XZ[[\HqgHB^Y[[,[^Y\ZPx&^q,H\Zˈ Mx&YHY\ Z[[ۙ[^H\H0'ܙ[\[H\Z0훙[[\[B[\Z[XH[H\^XH0]\Y^ZHZ˜qg\[XY1,Z˂ ,[,YH[q'[Z^H\]ZK\H0'ܙ[[\[['[H0]\]O[H0O'H^YHܙq'HXHBY\H0]\]H0'ܙ[[\H8'[HY\Z[Bg\]'H^YHܝ^[ܙHHZ[H0\^[Zž[K^H[]\][P[],[x&]H[][x&XH][Z MH^H0훘Hqg]1,ZHHY\HYZšH8'1g\]\[],['H1g\]\0[1,qg[\,H[H\ZBY\Z\[H[]1,\K0'ܙ[[\ZHq'1,Z1,H\^Y\\Z\HX\\1g\]\H[Y][Z\H[BZ[q,[,H[[[1,H\1gZ[HX\q,qg\H8'qgݙ\[X\[\,[,x'H0[\Zqg\YZH1g\]\B휰1gY^YHqgY1,Z˂0H0XYHY[HY[H[qgYZH[[\Y\[[H[[]X[ۈXH][[\H1gH[BYXHp\[\[1g\]\\H\,^[܋Bp[^H1gH[[[\ZH1g\]\B[1,qg,^[ܝ^[],[x&][ؘ[\^[۝H[B0X[,[\[H\Y\[ZH\[H\1g\][^XH[\[H[]X\,[H[Zq'\[[\ZYۚBZ[[ۛ\H[[,[ZHq'1,Z1,H\^Y\\Z\BX\X[\,[,Hq'[XZp[0[1,qg,^[ܝ^1gH[H Bg\][H0[1,qg,^[ܝ^H\^H L 0'ܙ[^YH[\^[ܝ^ M]YY[ؘ[H00Z[X[\\\^[۝H[1,^XH[Xq',^ۜ\[0[1,qg1,q',[,B[,]Y1,Z1g[YHpYZp[0[1,qg,^[ܝ^ L&YHY[Z0[ZqgH0Y\Z\H[B[,qgq,qg1,Zˈ0囘HY[܋ۜHX]1,\,[X,[\,[q,^[\ Lq,[1,[,[ܝ\,[H[]H\[\[[&][\0Z\ZX]1,\,[q,H[1,Zˈ\[,[p\,\q,[,HXZ1,Zˈ\[q,^]YZ0\^Z[[],[H[p1g\[\[HY[Y^YHqgY1,KBY[ZH0Y\1,qg,[HH L 8&Y[^H[[HڙB\[H۝qg]qg^\ MH[[]^&YH[\x&Y[1,[[8&XBqg,[1,q',[q,^H,Z,X,H\[YH,Z,X,H\ٚ\š\[[X^q,H01g[ܙZH1,00Z\Z[H[,qg1,Z˂\Z\]Z\Z][ٙ\p,\,[[0YX[\[pHY\^^YKٚ\]XZY\[H0Z\Z&ZB[[X^XHqgY1,Z˂Z\q'[[p^Y[\,[[\[\BY[ܛZp[[[qg[\K[[\\H\Y[ܙ[^XYH[^Y[p1g\Hힰ[BZ,^[ܙZˈ[[Y[ܛ\[p1g\[Z^[BKp1g\^YHp훛[\[K\휰1gY^[B[][HH[qg1,HXZKZ\ZXH[X\[ۈY\^\[[q'\\[q'HH]Y,[,^H\1,H\1,Hڙ[\[[[\,[X\,K[,[,^,Z,[1,q',[H]YXZZ\[1,qgݙ\qgHX\XZ\Z,[1,H[[\‚