JR. by Campaign July 2016 - Page 25

SERIOUS SuCo fikri nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Çok fazla su içen biri olarak benim için ciddi bir ihtiyaçtı. İyi bir malzemeden su içmeye çalıştığınızda, su içmek çok zor. Yani bir ihtiyaç tarafı vardı zat [\[Z[&[Bqg[qg,x&[^Z[][X[\\HX]\\,H0휛q'B휙0[XH00[&Y[[^[ܙK8'ZܚHH[[XHBY\q'1,Z,^'H^YH۝qg^[ܙZ[H\[q,^KۜB'XH[X[H^[[q'1,Z1,\,[,HX\X[1,^q,^[XBX\Xq',[q,^1g^HHXZH[Hqg^XXq',^'HY[HB\qg1,\X^XHqgY1,[KZܚ[0,Z1,q',H[0,Z,qg,[H[H H[HpK\ۘYHX[[YHp[\H\\Yqg,[q,^[[,qgX[1,Z[1,ZۜH0^Yx&YH[B\XH[H0]X[\^۝H\qg1,\1,Zˈ\\XH[B휰1g0ˈ[ۈܛޛ[H[qg1,Z˂ZH0^YH^\,[HZ1,q',[,^H[\휙0\1,[H0^YHX]\H^\,[H\0][H[˂Z1,q',[,^HX]\H]1,[[Y\\q',\1,Z1,H\Z]\]\HXHHpZ[[\[0Z\,H[H]q'K\\B]\Y[Y\\XHH܈Xq'^[\,K\[\HH]\1,qg,[[[[X\[\\p[H^[Hp[0˜p\][Z0^1gH[HX^X[\^\X\]X^XH0[1,qg,^[ܝ^HY[H8'Y\HX[1,H]\[X[1,x'B[,H0\[H\^[ܝ^ZHH1gqg[[0힙[Z\[[^HZYX[\Z\[”P&[[ۚ^[ۙ[ZH[p0힙[q'H][X[\X\,K1,0[HHXY1,q',H[X[]^XX[^[ܜ[BZ[XZ^[܋[[1,qg,[Kx&\,^H^][[X\]q'B]X[Y][[Y][[H[[HH[\[\B[[,[[\X[[YKX[H[[YH[H\,qg,Zˈ^\,XB^X[,Z1,K0\\HX\1,[1,^[܋H1gqg[\H0qg]HX\&[\Hqg\[qg\YH1g[,HH\[\,H^ZHq'1,^[ܜ[^^[qg,[HP0,Z\[p[H[XZp[8'X[\H]X'HX\&q,HX\1,\q,qg1,Zˈ1gH[Hq'1,Z1,BXqg[H0YH\[ \\\Y\[[HZ[X^XH0[1,qg,^[܋^[H\^X,H[^q,\X\1,q',[q,^TQTX\&[\H\Y\[HZ[x&^YH0힙[]Xx&[,[[K[[[X\1,\1,Zˈ[XH[[\H\Z[0X\]1,X,K[[H[X\&[\H0[\\,[[\X\[\K^X^,[0\[HX^,HX^[\^[܋\[[,X,HX[[BX\1,K\H0[\\[0^Zqg\[H[0^[KgH[HP0]X^[H\,[\\^XH[^[܏۝H\,[Y[X[\\›X]\[X\K&Y[ۛ[H]1,qg,[q,^\۝[1,qg,[BX[q'[H^H^Y[[\][\HH\Y\\B]1,[X^XH0[1,qg,^[ܝ^Z[x&Y^YZ LH^\[&YBؘ[[\^x&Y^YZˈQQ8&Z[\\][[B]1,[X^XH0[1,qg,^[ܝ^[HY\\HZH0^Z[\Z[[\휙X[[[[\^[ܝ^۝[1,qg,[HXZ&]HX]Y]8&]K[Y[۝[X[,[ZB\Yx&YHH\H\[[\&YHH]1,qg,[q,^\\p[HZH휰1g01'pY\\[XZYY\[^[\\[\H^\Z[H0][Z[H0훙[H\^[ܝ^B\\[[[HPX\,[,HYY^[ܝ^^[,H[X[K[[X^XHqgY1,q',[H\YHPZ\X\XB^[܈[[K۝[1,qg,[HX\Hqgؚ\Z\HX\1,^[ܝ^X[ۂ[\[&YH\X\Hqgؚ\q'[Z^\1,K۝[1,qg,[B휰1gYHqg[X\,[Hq'[]^H^H0^YX[[1,\[\X\Hqgؚ\q'[Z^X[\^[HP&YKX\H1,qg,[HX\X^XH0[1,qg1,q',[q,^[[\,H\ۙZXqg[X^XH]]]YHH[[\H[[B\YHXH[]\[۝[]^\0^[B0훙[Z[Z^H\Z[0^H\qg[XH\1,[\B\1,Z1g[H\\\]\Z1,[H\Z\[q'[K8']] [[[qg[[]Y[^Z[H01gHXqg,[YH\˜[X^[HZHۜH[X[H0܋'H]Y,[q,^B[qgX[q'[Z^P[[[[[\K8'PX\'BY1,H[1,[H\YH[Yܘ[x&YHۛ\,H^[qg1,q',[q,^B'\ۙZXqgHx'H[,^[H[\Yq'[Z^\[\[X[q,^\۝[HZH[HX\Hp\ۛ\HH[]qg[YB[[]^^q,[Hqg^XXq',^[\ZYۚBZH1gH[HY\H[[,X,H\H0훰1g\[[Y[[[]\[^[\^[ܝ[[\H\g,[qg1,[,^q,O“[\^\[ܝ[H[XY1,Zˈ۝YH01g[1,^q,^[XB[]qg[ZHX[YYXY[X\[\X\^q,^HX[YYXYHX\[\H\g,H0][XX,H^XH0[1,\[XZqg[\X[^[܋X[YYX[,[H'\,HK0[BX[YYXY[[1,q',[q,^^,H1g^[\H[XH\[B]X,[,H\X[Zˈ\Hۜ\,[Hޚ]YYYX&YB0훰1g0 Y\[Hܛޛ[HqgܝZ1,q',[q,^,Hܙ[^X[\[[,X,H0,Z1,KۘH[Y[ܛޛ&YZH۝Z\,[q,^BXZ[8&[\[Z^H&[^Z\[[\[Z^H훙\Zˈۙ[ۜB^,H\\HX\1,\X\XY1,q',[q,^,Hܘ[\[[,X,H0,Z1,KۘB[Y[\\[Z^H훙\ZˈpZY\XH][[[ܝ[\H]\\^[ܝ^[XH\X\H[]qg[H\^[ܝ^gH[H[H\[HZH^H[\\^[܈P&^XO[[\[0Z][H0Z^[܋0Z\0p\YY]H^[Hp[00Z\,[0[\,H\Z[q',\Hp[P&[[\ۙZX\1,\,Hۛ\p[0œZ]^[܋[[\1,qg,[Hܘ[\\ۛ\HBpY^YH\Z[0Z]Y^[ܛ\HHp[ۛ\B^Y,H^]^[ܝ[K^X^XZ[1,[\\Xqgܝ[[X\,B\ZK[[\[[qg1,q',[q,^0Z\,H1,qg,[H]\ZKLXqg\\,H[^YX[Xq'[Z^\[[[^H[H\ZH^X]۝\[H[1,q',[,^[ܝ[[\\,[ ^B[[^[܈]O‘\Z[X]\H[[,X,\,H[HX]\H^\,[,H[[[[\^X]1,H0[[H[^[ܛ\0[X^X]\B H\Y[qg1,^[܋X\\,[,H[Z^[ܜ[Hq'[B[Z^[ܜ[۝[X[,[HP&[[\^X]][Z,H\[XHܛX[[1,qg1,q',[q,^\X]\Hܛ][HX[X\,[[^q,H8'XK[XHHHX]\\,Hq,OHY\[[X[\[O'BXH\[ܝ[H^[܋^Hۛ\H[^\[B[[X[XZ\[H[Yq'[Z^H8'0^ZH\^X]1,[,^\^[ \'HZ]^X\YH[HqgHqgힰ[HZ[[[\[8'\qg1,\XHX\1,[,^q,O^H'ܝH^X]q,O'Bܝ\[H\p^[1,ZH\[HH'ܝH^X]q'[B[]X[Z˂B