JR. by Campaign July 2016 - Page 21

CAREER A y başında banka hesabınızda beliren sayılardan memnun olmamak, haftanın beş günü verimsiz de olsa 9-6 mesai yapma zorunluluğu, kötü yönetim altında çalışmaya maruz kalmak veya bir fikre inanmak… Girişimciliğe atılmak için duyduğunuz dürtünün ardında bunlardan biri ya da çok daha öznel sebepler olabilir. Peki, girişiminizi kurup kaderinizi ellerinize almaya hazır olup olmadığınızı nasıl bileceksiniz? Girişimcilik serüvenine inanç sıçraması yaparcasına atılmak doğru değil. Her büyük kararın arifesindeki süreç gibi, girişimciliğe atılmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör söz konusudur. Ancak bu şekilde yürümeyi planladığınız yolun, vardığı yerden bağımsız olarak da sizi memnun edip etmeyeceğini öngörebilirsiniz. Girişimcilik dünyasına girip kendi işinizi kurmaya hazır olup olmadığınızı düşünürken, göz önünde bulundurmanız gereken beş kilit konu öne çıkıyor. Bu konuların üzerine düşündükten sonra hâlâ büyük adımı atmaya sıcak bakarsanız, Yeni Başlayanlar, Kavrayış ve Büyük Girişimcilik Rehberi kategorilerimizdeki içeriklerden s ^HX\\1,BXq',[H[[1,Z\,[,^,H^q,HB,Z\[X[\,[,^,Hq'\\qg[X[\[H\1,qgX^q,B[]X^q,[0[H[\Z0휰\^q,[۝[H\X,[,^HX]1,\,[[XXqg,[,^[^pYZ'[\Z\[[p[ܚ]XH\Z\H[qg,[1,\\0Z[K[Z[\HY]]Xqg[H[\1,[[00\YZš\[Y^YX[\q'\\YH\H\\Z[Y^Y[][BY[[Z[\\ۛ\0X^q,Bq'qg\X[XZ\[H[[1,Z\,[[[BX\XZY\[H[[XY1,Z\,H\ܙ[^\[ۂq'ܝ[HKMY\ZHX\X^q,H0Z[Y^[^[ܛ\[1,HH0'H[\qg[XHY^q,KY][Z\[[BZ\\[[\ZHq'\H휛YYZ\H\[[\B\qg[X[q'HY1,[H]XHZܚ[HYH[[YBq'\[\Y^YH[1,^[܋1g^Y][[1,q',[,^\Z\q'ܝ[HXqg[H[\\,[,^[00\YB\\][H\Y^ZH힙H[X[^[ܜ[,^[B\qg[X[q'H]1,[X^XH^,\q'[^[[[X[B\Z휙X[\[^,qg\H0,Z,qg\Xܰ\^\\qg[XH\Z[Hqg[^Bqg]XZYH\ZښZ^,\1,Z\Z\^[܋\qg[X[Z\[H\H\[[\^q,\,^ܛZ\\HYqg\Hqg\,\,^1,Z\HXY\[\,H히0훰H[[\\Z[[^Hܝ[H0X[,]1,H\^q,[Z[[HZښZ\Z™\qg[XHX^XH^,\q,^q,[O”q'[HZ[[HZ\[[\\[qgH0,Z,qg,[[1,[[[X[\[H1gH[˂^H[\[\HX[\[^HHBZ]Z[Y[ Z]\,[[\qg[X[Zœ\[[[]\q'H[qgH0,Z,qg\B'\YZq'[[\[^ZY[XZ1,\1,\,H[\\\ZH1,^[\[Hq'HXx)ܝ[\,H[,[[XZH0힛YZ±g\[q,^,H0훰pHX[1,[HH\ZBpqg[[N\\[\ZHZ\\H\\qg[X[\^[Z\\[H0[\[H[[,^[܈H[^[܈K[[8',\YZHp1g^x'HXq',[[1gB^[X^XX[^[ܛ\\qg[X[ZHZ\\0훙[[Y\Z]0X[,[[^ZHZ\\H[H'ܝH1g\\B蜛1,Hqg[[\^[H0[1,qg1,\,[XY1,Z\,HZ\Bq'\^\\ ۞ZXܛٝX]KZ\\[^HZ[XZY\[KHZ[Yܝ[B[\[[,[Xqg[q,[,[0qg]H[[\,[BXqgY1,q',H0훙[[Hܝ[^XHZZZ\H\[X^XK[\Hqg][H[0훙[[\HH^Y[[X[\ힰ[\[X^XHp훛[\Y[\[^1g^Y] [[^ZHZ1g^H\Z\H[\qg[X[q'B]1,[X^XH^,\q'[[^\Z]\Z\؛[ZH0힙XZH\X\]XZ\0ힰp\H^[,H^YY^q,^\H۝qg\\qg[X[q'H]1,[X^XH\\\q'[^H[[^Bp[Hq'[^[[[X۝\[Hۂ\XHZ]HX[,^\Z\Y[Y^Z\YY\Y[^\Z[۝[[\H01gX[Xq'[^[\,[H\X[1,BH[[[\Z^,\1,Z1,HX[1,\,[,^Xܰ\^\qg[[\[[Z\,[,H[H]q'BYY[H[[X]1,\,[X,H[qg[\K0囘[ZKqg[^Bqg]XZH[0[qg\YZp[X]1,\,[X,[\,[\1,\,[,H0[X[X[,^\Zq'[Bg^Y] [[^ZHZ1g^B\Z\H[\qg[X[q'B]1,[X^XH^,\q'[[^\Z]\Z˜\؛[ZH0힙XZH\X\]XZ\ힰp\H^[,H^YY^q,^[Y[\[^[\p[qgݝ\X[,^\Z[Y\\[\H0^Yx&[[0훘[pBY\^\[[\H[1,00Z\ZX[\ힰp0[1,qg[\qg[[H[B\qg\q'[^Kܝ^XH]Z\,H\[\HB\qg[,H0,Z\\qg[Z[^[\[qg[XB0훙[Z[H[[Y\H\Z[H0훙[YK'ܝBX]1,\,[X,[\,[[\[H0ZXZH[[H^[XZšY\1g[1,H[X^XX[\[^[[X^Y,[\\[Hq'HH\1g^[\BX[1,qgX\1,q',[,^[[q,[H[Y^YX[Xq'B\[^[Hp,\\]1,Z[ۜNX]1,\,[B[[X\[,^[HX\ܘY\,[\X^XH][BYXq'H\q'[H]1,\]1,\,^ZX[^[XXqg\,[,BHq'\\\[ۙ[X[^Y]\Hpؚ\Z0^YBZ^Xp^[XY[\g,[^XX[^[܈X[1,\,[,^[[[\Z\qg[X[Z\[[H]1,[X^XB^,\\XY1,q',[,^0\[H01gq'\p™YZ\1,Z\X\X[,^\ZXq'[H[H[H8']]8'B^YX[^[ܜ[,^\qg[X[Z[\,H^[\XܰHH]^q,qg\Z[ZBXܰ\^q'[^\[[H\Xq',[,^\qg[HH[Xq',[,^0ힰH[Z\1,H'\\Xq'[^^\HZ\[HHXܰH\Z[Z[BZ\X[X[,^,[X]1,\,[X,[\,[히\1,B]Y^YXZ\HY\p\[^ZZ0휰q'[HH[Y[\[^\[[Hq,[\H0[1,qg\ZY[q'[^XܰHB]^q,qg^[,H[[HY[[ZH\0ힰH[XZ˜[XX,^[H\q'[^\qg[Z[^Hq'\\[[\Y1,[H0^YHqg,^XX[\0HX[[[[HZ0휰훙[[H][[\,^[H\]qgq'[^ٙ\[ۙ[q'\\qg[X[q'HY1,[H]1,q',[,^H,\]\B0훰1g۝p\Z\qg[X[q'HY1,[H]XZH00肚\Z^\[^\\qg[Z[\[qg˜qg[X\,[[X]1,\,[Hqg[X\,[HY\[\[[H,[]^ZY[p‘\qg[X[ZZ\x&[H히]X[,^,[ZB[Zqg[YZ\B