Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 5

Lederen: Bryr vi oss, egentlig…? - Endringene verden må gjøre er av en ka- rakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt. Dette er noen av konklusjonene i den nye spesialrapporten fra FNs klimapanel, IPCC. Rapporten ble bestilt fordi klimatoppmøtet i Paris i 2015 hevet ambisjonene for verdens klimatiltak fra det tidligere togradersmålet til et mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det er en fenomenal utfordring. En systemendring, kaller FNs klimapanel den. Vi må tenke nytt når det gjelder hva vi spiser, hvordan vi bor, hvordan vi forflytter oss, hvordan vi produserer, hvordan vi bruker energi. Vi må kort og godt endre livene våre, er budskapet. Vil vi det? Jeg er i tvil. Menneskeheten har vist en imponerende tilpasnings- evne gjennom historien. Men de fleste av oss er skrudd slik sammen at vi ikke handler før vi må. Det er først når orkanen tar huset vårt, når flommen skyller bilen vår på havet, når tørken dre- per avlingen vår at vi forstår at noe må gjøres. Da er det ofte for sent. Det er som å bevilge penger til forebyggen- de tiltak. Det er lettere å be om hjelp til narkomane enn til pro- sjekter som kan forhindre at de blir det. Er vi villige til å endre livene våre - før det er for sent? Still spørsmålet til dine venner, og du får garantert ett svar: Er det nå så sikkert at det blir slik, da? En fornektelse, en utsettelse. Vi, som lever i et av verdens rikeste land, burde vært de første til å aksjonere. Vi har råd til det. Å ja, statsbudsjettet inneholder kli- matiltak som peker i riktig retning. Å ja, vi bevilger milliarder til regnskogfond og internasjonal bistand. Å ja, vi satser stadig mer på fornybar energi. Men endrer vi livene våre? Er vi med på «en endring som menneskeheten aldri før har sett maken til»? Vi er ikke i nærheten, en gang! Statsbudsjettet er i hovedsak- mer av alt det vi er vant med fra før. Vi pumper opp olje og gass og øker vår velstand. Ett unntak: Fattigdomsbekjempelse, som er blitt vårt nye politiske «moteord». Kanskje gir jeg deg et snev av dårlig samvittighet. Det var meningen. God helg! Egil Severeide Ansvarlig redaktør EGIL SEVEREIDE Ansvarlig redaktør HARALD RASMUSSEN Prosjektleder TERJE EMIL JOHANNESSEN Redaktør og journalist LINN MARIE KNARVIK Salg JAN ÅGE MATLAND Salg JOBB & NÆRING 5 HILDE STAVLAND Grafisk designer