Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 41

Westcon Løfteteknikk AS (WCL) etablerer seg i området Bergen - Florø WCL har nå åpnet ny avdeling i Bergen – Florø området. Bedriften har flyttet inn i nye lokaler på Frekhaug i Bergen og i Florø og har alle- rede en god start i den nye satsningen. Dette er et positivt steg i retningen med å utvide satsningen til WCL i hele vest- landsområdet. WCL er en av landets ledende leveran- dør av tjenester og produkter innen løfteutstyr og -operasjoner både on- og offshore. Bedriften tilbyr: salg og utleie av løfteutstyr, sakkyndig kontroll, meka- nisk vedlikehold og inspeksjonstjenester, tilkomstteknikk for utførelse av arbeid, ingeniørtjenester, kurs og opplæring og rigginghotell. Administrerende direktør i Westcon Løf- teteknikk, Karl Johan Jentoft, ser på eta- bleringen i Bergen – Florø området som en meget spennende mulighet til vekst og utvikling innenfor WCL’s nisje. TA GODT IMOT BØSSEBÆRERNE PÅ SØNDAG H U S K   Å   TA   U T   KO N TA N T E R Søndag 21. oktober er det TV-aksjonen NRK, og 100 000 bøssebærere er ute for å bidra til et varmere samfunn. Ta dem godt imot og husk kontanter! JOBB & NÆRING 41