Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 4

Innhold 07 05 LEDER 07 LO 100 ÅR: DEN NYE LEDEREN 08 LO 100 ÅR: DEN NORSKE MODELLEN EN SUKSESS 09 LO 100 ÅR: KOMMENTAR 12 GOD EFFEKT AV STATLIGE KOMPETANSEMIDLER 18 FKH 25: HEFTIG OG FØLELSESLADD FKH-FØDSEL FKH 25: NESHEIM VED 25-ÅRSJUBILEET 20 FKH 25: SKAL VINNE ELITESERIEN MED LOKALE SPILLERE 24 FKH 25: ÅTTE MENINGER OM FKH’S BETYDNING 26 FKH 25 ÅR: KOMMENTAR 28 NAV-SPALTEN – VI ER EN TYDELIG OG AKTIV HUNDREÅRING! TV-AKSJONEN 2018 30 SENTRUMSPLANEN I HAUGESUND OPPGRADERS 36 MITT ITALIA KVÆRNER BRUKER 370 MILLIONER NORGES STØRSTE HAVHOTELL ER KLART 40 FAVORITTEN NYTT OM NAVN 41 WESTCON LØFTETEKNIKK ÅPNET NY AVDELING ØMERKE ILJ T M 42 NILS WATHNE AUTO AS SATSER FOR Å BEHOLDE TETEN Ansvarlig redaktør: Egil Severeide: egil.severeide@nforeningen.no Prosjektleder: Harald Rasmussen: harald@dhrsaga.no Redaktør og journalist: Terje Emil Johannessen, 90 18 90 20 terje@dhrsaga.no Grafisk design: Hilde Stavland hilde@dhrsaga.no Utgiver: DHR Saga i samarbeid med Næringsforeningen Haugalandet Forsidefoto: Terje Emil Johannessen 1 4 6 Utkommer månedlig: Opplag 50.000 Adresse DHR Saga: P.B. 1915, 5508 Karmsund JOBB & NÆRING Salg Jan Åge Matland, 908 25 707, jan@dhrsaga.no, Eli Strøm Rasmussen, 934 12 428, eli@dhrsaga.no Trykksak Telefon: 52 84 54 84 Papiret er miljøvennlig. NESTE UTGAVE MBER 17. NOVE