Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 38

BEDRIFTSPROFIL FORAN KONTORET I STRANDGATA 96 I HAU- GESUND SENTRUM: Tryg- ve Valen, Kristine Synnes og Jostein Korsnes, kontorleder i Stavanger. Asplan Viak på plass midt i regionsenteret – Vi gleder oss til å komme i gang, sier Trygve Valen og Kristine Synnes i kor. De står foran Strandgata 96 i Haugesund sentrum og er i ferd med å rigge til det som inntil videre skal bli et ankerfeste for Asplan Viak, et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. – Vi er allerede godt i gang med flere anset- telser her i Haugesund, forteller Trygve Va- len, gruppeleder for plan ved Asplan Viaks Stavangerkontor. Først ute var den tidligere byutviklingssjefen i Haugesund, Kristine Synnes. Valen forteller at det i første omgang er fagene Vann og miljø, Plan og Samferdsel som skal på plass i Haugesund. – Innen disse fagområdene har vi i dag flere oppdrag på Haugalandet, og ser et stort po- tensial for vekst. Etter hvert vil det nok bli nødvendig å supplere med flere fagdisipli- ner. For å få dekket behovet vil det komme flere utlysninger og oppkjøp vurderes også som en mulighet, sier Valen. I oppstartsfa- sen vil kontoret være tett knyttet til Stavan- ger-kontoret, hvor det per i dag jobber 60 rådgivere i et bredt, tverrfaglig miljø. 38 JOBB & NÆRING Tiden var moden De har nå rammeavtaler med Haugesund, Da administrerende direktør, Øyvind Mork i Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Sauda kommuner. Aktiviteten har vært høy og på- Asplan Viak varslet etablering i Haugesund nylig, pekte han på at det er spennende mar- gangen stor både fra private – og offentlige oppdragsgivere. kedsmuligheter og stor oppdragsmengde gjør at plan, arkitekt- og ingeniørfirmaet nå – Etableringen i Haugesund gjør det mulig å ta et enda sterkere markedsgrep, da satser sterkt på Haugalandet regional tilstedeværelse gjør at vi kommer – Asplan Viak er i vekst og vi har en ut- tettere på våre lokale oppdragsgivere. I til- talt ambisjon om å være lokalt tilstede legg vil jo både nye ansatte, våre kunder og med både kompetanse og kapasitet. Vårt samarbeidspartnere dra nytte av den store, Stavangerkontor har i flere år tatt bevisste tverrfaglige rådgiverkompetansen som markedsgrep på Haugalandet, og nå var tiden moden for et eget kontor også i Hauge- Asplan Viak med sine tusen ansatte, sitter på, påpeker Valen. sund, uttalte han. Økt pågang krevde tilstedeværelse Trygve Valen viser til at Asplan Viak har utført en rekke oppdrag på Haugalandet. Kontaktinfo: Telefon: 417 99 417 e-post: haugesund@asplanviak.no