Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 32

Caiano er en av hovedsamarbeidspartnerne til Næringsforeningen. På bildet dyktige ansatte i Caiano. Vi står på for regionen Næringsforeningen Haugalandet jobber for gode rammevilkår for bedriftene og for utvikling av regionen • Vi er paraply- organisasjonen for næringslivet og bedriftenes talerør overfor offentligheten • Vi jobber for å bedre næringslivets omdømme • Vi arrangerer konferanser, skaper møteplasser og bygger nettverk på tvers av bransjer • Vi hjelper medlemsbedrifter som støter på vansker i offentlig byråkrati • Vi representerer direkte og indirekte over 1600 bedrifter i regionen Hovedsamarbeidspartnere Partnere 32 JOBB & NÆRING