Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 28

spalten! Elisabeth Lie Nilsen NAV Marked Nord-Rogaland Man trenger ikke bare ha nettverk – man må bruke det også – del 2 Sist snakket vi litt om hvorfor det er viktig å ha og bruke nettverket sitt når man er jobbsøker, og at man må kjenne det og bruke det systematisk. Samtidig er det viktig at man sikrer at nettverket ditt vet hva du har av kompetanse. En ting som også er en god måte å vise kompetansen sin på, er det å lage en liten videosnutt. Der kan du presenterer deg selv med de viktigste kompetansene og egenskapene dine. Dette kalles «Elev- ator pitch», og er egentlig ett verktøy selgere har brukt når de skal selge pro- dukter. Som en TV reklame egentlig. Nå når nettverksbyggingen vår i stor grad er digital, så vil en slik snutt kunne være en god måte å vise seg frem på i sosiale medier. Det ligger mange tips på nett om hvordan og hva man bør ha med. Her er det som på alle andre områder viktig å finne en måte å gjøre dette på som gjør at du får vise frem hvem du er på en god måte. Her kan alt fra bunnseriøst til humørfylt og litt spinnvilt kunne gjøre nytten – avhengig av hvem du er og hvem du prøver å treffe med videosnutten din. Utvid nettverket ditt Når du har skaffet deg oversikt over det eksisterende nettverket du har, da bør du tenke på hvordan du kan utvide nettverket ditt. Nå er det kanskje tiden for å sende forespørsler til gamle venner og kollegaer på Facebook som du ikke tidligere har knyttet til. Eller knytte til deg flere profesjonelle kontakter på LinkedIn. Det er også smart å legge til bedrifter man kan tenke seg å jobbe i, på begge disse stedene. Når du knytter kontakt, pass på å få til dialog slik at du får med deg litt kunnskap her også. Mange sender forespørsler uten å sende melding, og da glemmes man nok ut vel- dig fort. Igjen tenker jeg at det er viktig å legge litt kvalitet i det du gjør, slik at det ikke bare blir «tomt volum» ut av det, da er det lite nyttig. En annen viktig ting man kan gjøre er å delta på arrangementer som jobbmes- ser, nettverksarrangementer, konfe- ranser, politiske debatter og fritidsar- rangementer o.l., «Mulighetskafeen» på Gamle Slaktehuset er ett sted man kan få mye lærdom fra bedrifter. Og den 28 JOBB & NÆRING kommende Nyskapningsuka har mange spennende arrangementer hvor man både får lærdom og kan bygge nettverk samtidig. Hvordan vedlikeholder jeg nettverket mitt? For at man skal bli husket på når det gjelder, så må man sikre seg at man er i folks tanker når det gjelder. Det betyr at du ikke bare kan «ha» nettverket – du må bruke det også. Her er det mange muligheter. En er å være positivt aktiv på saker som bedrift- er og andre personer legger ut. Lik og kommenter. Vær raus med skryt å bidra positivt inn i debatter som andre inviterer til. Men vær forsiktig med klaging og kjefting – da ting på nett lett blir misfor- stått og trukket ut av sammenhenger. Legg selv ut spennende, kjekke eller artige ting på egne sider. Det kan være ting du lager selv – som blogginnlegg o.l. eller artikler og oppslag som er laget av andre. Begge deler fungerer ganske bra. Men husk å skrive hva du selv mener som status på det du legger ut – da det er her du har mulighet til å vise hva du tenker om saken. Da blir det mer inter- essant for nettverket ditt å klikke inn å bidra i dine diskusjoner også. Legg gjerne ut den videosnutten du har laget av deg selv - og lag en fin status- oppdatering av det. Det er nok mange som vil kvi seg litt for å gjøre dette, men dessverre er det slik at det er de som klarer å bekjempe dette ubehaget, som har de største mulighetene til å skaffe seg jobb. Det vanskelige her er å finne ut hva som er «passe». For mange fremstøt kan bli irriterende for noen, men har du for få, så glemmer folk fort ut at du er på jobbjakt. Dette er bare en liten bit av hvordan man kan jobbe med nettverket sitt. Jeg tenker at dette bør få minst like stort fokus og innsats som det å lete etter utlyste stillinger og skrive søknader. Husk at godt nettverk også vil kunne være en viktig ressurs i seg selv for potensielle nye arbeidsgivere. Så da blir denne jobben dobbelt nyttig å gjøre. Lykke til! Markedssjef Helene Skeie Østhus i Kirkens Bymisjon Haugalandet, Mindre alene sammen TV-aksjonen NRK 2018 går til Kir- kens Bymisjons arbeid for et varme- re og mer inkluderende samfunn. 21. oktober inviteres alle med på verdens største dugnad. Norge er et samfunn der forskjellene øker. For- skjeller som ikke først og fremst handler om økonomi, etnisitet eller religion, hvor du kom- mer fra eller hvem du er. Men om du er innen- for eller utenfor. Årets TV-aksjon har tittelen "Mindre alene sammen" og setter søkelyset på utenforskap. Det er mange måter å være uten- for på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. 1 av 10 barn i Norge vokser opp i fattigdom og hele 70.000 mennesker mangler en nær fortrolig eller en venn å snakke med når de trenger det. Ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon Hauga- landet ser hver dag hvorfor årets TV-aksjon er så viktig. –I vårt arbeid treffer vi forskjellige folk som på ulike måter står utenfor. Det å ikke å ha en jobb å gå til eller ikke ha råd til å sende barna på fri- tidsaktiviteter går ut over helse og livskvalitet. Vi ser tydelig viktigheten av fellesskap og det å ha noen eller noe å "gå til”, sier Helene Skeie Østhus. Store ringvirkninger Midlene skal gå til tiltak i hele landet, og flere av de konkrete prosjektene har vi eksempler på her på Haugalandet. ”Skattkammeret” gir barn og unge muligheten til en sunn og aktiv fritid gjennom utlån av gratis sportsutstyr. ”I Jobb” gir mennesker med ruserfaring et kollega- fellesskap og en jobb å gå til. Akuttovernattin- gen gir sanitærtilbud og en seng å sove i. Kirkens Bymisjon hadde også TV-aksjonen i 2004 og Bymisjonssenteret i Haugesund er et konkret resultat av den aksjonen. Det har i dag utviklet seg til å bli Kirkens Bymisjon Hauga- landet med tiltak innenfor en rekke fagfelt i seks kommuner. Helene Skeie Østhus er takk- nemlig for at TV-aksjonen setter temaet på dagsorden.