Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 27

Vi er en aktiv støttespiller på Haugalandet Equinor er en av verdens største produsenter av olje og gass til havs, og dekker energibehovet til millioner av mennesker hver dag. Equinor Kårstø er en av de fremste verdiskapende bedriftene på Haugalandet. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og ustabilisert kondensat inn til anlegget. Dette gjør Kårstø til et svært viktig ledd i verdikjeden fra reservoar til kunder. www.equinor.com JOBB & NÆRING 27