Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 26

Kommentar Terje Emil Johannessen Peis på, 25-åring! Når FK Haugesund førstkom- mende søndag markerer klub- bens 25-årsjubileum, er det all grunn for gode samfunnsborg- ere på Haugalandet å stanse litt opp og ofre klubben en tanke, uansett grad av fotballinteresse. FKH har nemlig gitt oss mer enn tre poeng, slik klubben hele tiden har lovet. Den har først og fremst gjort Haugesund og Hauga- landet mye mer synlig som en vital og vil- jesterk by og region i Norge. Klubben har bidratt til å binde sammen et av regionens største og mest vitale idrettsmiljøer og ska- pe ny giv i rekrutteringen av barn og unge til en mulig idrettskarriere på norsk toppnivå. Samtidig har klubben vist et forbilledlig so- sialt engasjement ved å inkludere både Ung- Jobb og gatefotballmiljøet i sin virksomhet. Det er stor spennvidde i denne satsingen og mange har god grunn til å være kry over det som er oppnådd på dette kvarte århundret. Mange å takke Det har gått 164 år siden Haugesund fikk sin første bystatus og ble en mer synlig flekk på kartet over Norge. I den sammenhengen er 25 år en kort periode, men samtidig en særdeles viktig periode der det er tatt man- ge sprang for å koble regionen på verden omkring på en rekke områder. Vi har mye å være glad for her på Haugalandet. Mange har jobbet skjorta av seg for å bygge region- en vår. All ære til alle dem. Men vi kommer uansett ikke utenom betydningen av FK Haugesund i moderne tid. FKH leverer både ukes- og årsresultater – og følelser. Regionalt samspill Fotballsatsingen i Haugesund er skrudd sammen på en annen måte sammenlignet med de fleste av dagens eliteserieklubber i landet vårt. Vel er det noen få enkeltperson- er som har bidratt mer enn andre for å gi klubben en økonomisk ryggrad for en profe- sjonell satsing etter at Haugar og Djerv 1919 forente krefter for 25 år siden. Mange andre næringslivsaktører har gjennom disse årene bidratt tungt og vært en økonomisk ryggrad for klubben. Parallelt har politikerne og administrasjonen i Haugesund kommune trass i Terra- konsekvensene bidratt aktivt til å legge forholdene til rette for at klubben kunne tilfredsstille fotballforbundets krav til arenaene for elitefortball. Det har skjedd innenfor ei nøktern ramme. Av den grunn er stadionanlegget fortsatt ikke ferdig utbygd, men vi har god grunn til å tro at det vil være 26 JOBB & NÆRING tilfellet i løpet av de kommende to-tre årene. Fortsatt må vi vente på et endelig vedtak i bystyret om at byens nye svømmestadion og folkebad skal integreres i stadionanleggets nordside. Fram til nasjonalt nivå I byens fotballmiljø er det sikkert fortsatt mange meninger og følelser knyttet til Fot- ballklubben Vards valg om å stå utenfor elite- satsingen. I dag virker det som om alle løp er kjørt og at klubbene har avfunnet seg med sine posisjoner og roller. Vi registrerer også at FKH gjennom ferske midler fra fotballfor- bundet har igangsatt et prosjekt som skal underbygge kvaliteten på trenerarbeidet i ungdomsavdelingene i alle fotballklubber i regionen. Allerede i flere år har vi kunnet følge med i et spennende samspill mellom FKH og resten av det lokale klubbmiljøet når det gjelde rekrutteringen av gode spillere til å delta i FKH’s G16 og G19-lag i de nasjonale seriene. Et spennende løp som kan bidra til at flere unge velger å satse på en fotballkar- riere. Daglig leder i Skude Elektro, Kjell Olav Bjørnerud, flankert av styreleder Johannes Helgevold (t.v.) i Helgevold Elektro Haugesund og Jakob Grønnestad, administrerende direktør i Helgevold Elektro Hauge- sund. Foto: Privat Må ha sterk ryggrad I årene som kommer vil det være særdeles viktig at regionens næringsliv fortsetter å in- kludere FKH i sine sponsor- og markedsplan- er. Skal klubben henge med i eliteserien på et høyt nivå, må den ha en sterk økonomisk ryggrad. Skal klubben få det, er den også fullstendig avhengig av at haugelandingene stiller opp på klubbens hjemmekamper. Om det er fem tusen som stiller opp i stedet for tre tusen, betyr mye både for økonomien og atmosfæren omkring hjemmelaget. Helgevold kjøper opp Helgevold-gruppen  satser på Karmøy og kjøper 100 prosent av aksjene i Skude Elektro AS. All ære All ære til alle dem som har bidratt til å løf- te fram FKH til den klubben vi ser i dag. De er mange, patriotiske og fargerike. Vi skulle gjerne ha snakket med et stort antall av dem for å ta engasjementet deres på pulsen. Vi har begrenset oss, men håper likevel at vi gjennom vår omtale kan bidra til marker- ingen av jubiléet. Det er jo et ekstra søtt poeng i jubileumsåret at Rogalands eneste eliteserielag i fotball befinner seg Nord for Fjorden, på trass av alle millionene som har rullet Sør for Fjorden. FKH har klart dette fordi det er en annen og mer nøktern kultur som har båret klubben fram og fordi klub- ben fortsatt legger stor vekt på å dyrke fram lokale talenter. Vi er derfor blant gratulantene ved denne milepælen og skriker gjerne høyt sammen med mange haugalendinger til både klub- bens administrasjon og de elleve på banen: Peis på! – Vi får med dette oppkjøpet et lokalt foran- kret og veldrevet firma med oss inn i Helge- vold gruppen. Vi har i lengre tid hatt ønsker om å være enda tettere på våre kunder på Karmøy. Vi gjør nå grep med dette oppkjøpet i Skudeneshavn, samtidig som vi starter egen avdeling på Bygnes, sier Jakob Grønnestad, administrerende direktør i Helgevold Elek- tro Haugesund AS til Haugesunds Avis Selskapet har leid lokaler i det gamle Partner Tre-bygget i Kopervik næringspark. Der blir det innflytting i løpet av året, opplyser Grøn- nestad. – Sammen med vårt kontor på Stølsmyr har vi tre lokasjoner i Karmøy kommune med to- talt over 70 ansatte. Skude Elektro sine 7 an- satte har i tillegg betydelig spisskompetanse på industri og maritime installasjoner som vil styrke oss i Helgevold ytterligere, sier Grønnestad.