Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 21

klubben kunne nulle ut det negative resul- tatet. Ved sesongstart i 2010 var klubben på ny gjeldfri. AS’et en suksessfaktor – Mange bidro og la forholdene til rette for videre satsing. Jeg vil våge påstanden om at når vi fikk etablert et FKH AS ved siden av klubben, har dette vært den største suksessfaktoren for fotballsatsingen i Hau- gesund. Dette samarbeidet har holdt til dags dato. Riktignok har vi hatt noen tøffe runder underveis, men fornuften har hele tiden seiret fordi fotballen er satt først, sier han og fortsetter på utpust: – Når jeg er er i kontakt med ledelsen i andre eliteserieklubber, blir jeg ofte spurt om hvordan vi har klart å unngå interesse- konflikter og for den saks skyld personlige konflikter i Haugesund, er svaret såre en- kelt: det samarbeidsklimaet vi har omkring klubben vår er suksesskriterium nr 1. Det kan ikke rangeres høyt nok, sier Kaldheim og framhever Ole Henrik Nesheim: – Han har gjort en uvurderlig jobb for klub- ben gjennom 25 år. Få kokker Kaldheim har en underliggende forklaring på hvorfor klubben har lykkes. Det har vært få kokker. Dessuten hadde klubben en dyktig koordinator for mobiliseringen av en sterkere finansiering. Han framhever Hans Grønnestad ( i dag daglig leder i Sta- dionselskapet). I neste åndedrag trekker han også fram Ove Gabrielsen, en viktig støttespiller som kan fotballøkonomi og som har vært en trygghetspilar for hele klubbmiljøet gjennom utfordrende år. Vellykket grep i stadionutbyggingen Styrelederen framhever også samarbeidet med Haugesund kommune og at partene klarte å bli enige om et investeringsløp basert på «Gamlå», det eksisterende sta- dionanlegget og der det parallelt ble laget en løsning der Haugesund Idrettslag flyttet ut som stadionbruker til et nytt anlegg i Haraldsvang. Dermed kunne det man sette i gang 1. byggetrinn for en ren fotballsta- dion. At partene valgte å organisere dette gjennom et eget stadionselskap med tillits- valgte som ble hentet utenfra, mener han bestem er et annet suksesskriterium. Det har fungert utmerket. Poenget er at ved å ta dette grepet, innebar stadionprosjektet at klubben kunne holde fokus på klubdrift- en og den sportslige satsingen. 2013 et foreløpig høydepunkt – Vi kan vel si at FKH i jubileumsåret har klart å stabilisere seg i eliteserien på et nivå litt over gjennomsnittet…? –Vi hadde i vår strategiplan at klubben skulle jobbe seg fram til et stabilt tippeliga- lag, som det het den gang. Det har vi gjort. Klubben har jobbet steinhardt for å få det til, har hentet inn ressurspersoner som har gitt oss verdifull kunnskap og gode innspill og som ga gode bidrag til å skape den entu- siasmen vi trengte. Bronsemedaljen i 2013 og kvalifiseringen til Europa-ligaen var et foreløpig høydepunkt. Vi hadde da bak oss flere energikrevende år som vi i etterkant ser at tappet klubben for krefter. Vi sovnet rett og slett i sola, for å si det på en folke- lig måte. Vi var ikke nok i angrepsposisjon. Økonomien var også utfordrende, slår han fast. Men legger raskt til: – Samtidig skal vi unne på oss det selvskryt- et at vi klarte å plugge hullet. Vi overlev- de. Om vi ser på dagens eliteserie, er det fem klubber som ikke har vært nede i OBOS-ligaen siden 2009. Vi er en av dem. Vi har klart å holde oss. Vi har vært gjen- nom noen tøffe perioder der vi har valgt å selge ut noen av våre skarpeste spillere for å mestre våre forpliktelser; vi har hatt noen trenerbytter og kommet tilbake til ut- gangspunktet: vi er til for fotballen på Hau- galandet. Kjernen vår må være lokal. Satser på lokal talentutvikling – Og nå har Fotballforbundet bidratt med prosjektmidler for at klubben kan spille en mer aktiv rolle for å dyktiggjøre fotballtren- erne på Haugalandet? –Vi ønsker å gi alle unge fotball-talenter på Haugalandet muligheten til å følge opp drømmen sin. Prosjektmidlene fra NFF gir oss muligheter til å stimulere arbeidet omkring spillere helt ned til sjuårsalderen, gutter som jenter. Vi besøker også alle de lokale klubbene og har blitt tatt godt mot. Vi vil at alle skal føle at de er en del av FKH-familien og er overbevist om at denne offensiven skal gi resultater på lengre sikt. Ungjobb en suksess – Og fortsatt tenker du og styret på at FKH skal være «mer enn tri poeng»? – Samfunnsengasjementet vår lever videre i beste velgående. Da vi skulle sette i gang «Ung Jobb-prosjektet» og hadde to repre- sentanter fra Rosenborg på besøk i det gamle klubbhuset vårt for å fortelle om hva de hadde oppnådd. Det ukuelige pågangs- motet til Asle Skjærstad, som var daglig le- der den gang, gjorde at også vi kom i gang. Takket være ressurspersoner med Kjell Åge Kallevik i spissen samt et godt sam- arbeid med Haugesund kommune, NAV og Haugaland Industri, ble dette prosjektet en av våre store suksesser. Godt rigget – 25 år har gått. Hva er utfordringene til klubben i årene som kommer? – FK Haugesund anno 2018 er noe helt annet enn hva klubben var de første årene med tanke på posisjon og påvirkningskraft. Vi har vært en foregangsklubb med tanke på måten vi har organisert oss på. Under- veis har vi medvirket til at fotballforbundet omfordelte midlene fra medieavtalen mye breiere enn tidligere, da de fire-fem største klubbene tok ut forholdsvis mer av potten. Det har vært viktig for oss å engasjere oss også på nasjonalt nivå. Med tanke på den posisjonen vi har i dag, mener jeg at vi er godt rigget for de neste 25 årene, svarer Kaldheim og påpeker deretter at klubben har endret strategien sin. Målsettingen er å stabilisere seg blant de fem beste i elitese- rien. Og å vinne serie eller cup. – Det er et relativt hårete mål. Vi har et motto som heter «Del drømmen med oss», og det er drømmen om å vinne noe. Nå blir det ikke i år. Vi hadde håpet å komme til Ullevål, med det klarte vi ikke. Men vi vet alle at når våren kommer, er det nye mu- ligheter. Spillersalg nødvendig, men ikke for enhver pris Styrelederen minner samtidig om at kost- nadene med å drive et eliteserielag ligger på et nivå som innebærer at klubben er av- hengig av å utvikle og selge spillere. Uten transfer-inntekter er det vanskelig å få end- ene til å møtes. Det betyr at pilarene våre må være så sterke at vi til enhver tid tåler å selge ut våre kvasseste spillere uten å få opprør i egen klubb eller blant vårt eget publikum. – Det er en balansegang…? – Det er en balansegang. Vi har klart det fram til nå, men er fullstendig klar over at det er en krevende. Vi er omgitt av et Haugaland som forventer resultater og er derfor nødt til å leve med to tanker i hodet hver eneste sesong. Vi er hele tiden nødt til også å ha fjernlysene på. Vi skal også være gode i 2025. Nøkternheten må leve med oss hele veien. Vi har ikke råd til å flotte oss. På den annen side er det lov til å være smart og å være god på de grepene som er billigere. Derfor skal fokuset vårt være på å rekruttere og utvikle lokale spillere. Ser fram til ferdig utbygd stadion – Gleder du deg til en ferdig utbygd stadion om noen år? – Vi har organisert oss ryddig så langt i forhold til stadion-utviklingen og jeg heier selvsagt på stadionselskapets an- strengelser for å gi oss et fullverdig stadion med gode publikumsfasiliteter. Jeg ønsker den dagen velkommen. Men vi i klubbstyr- et har hovedfokus på de sportslige resultat- ene. Det er vår eneste agenda, svarer han og skyter fort til at det hadde vært utrolig kjekt om klubben hadde fått utviklet enda flere lokale gutter til eliteseriespill de kom- mende årene. – Det er stas når kapteinen på FK Hauge- sund snakker vår dialekt når kamper blir kommentert og oppsummert i våre nasjo- nale medier, sier Leif Helge Kaldheim og legger ikke et sekund skul på at han gleder seg til fortsettelsen. Og han inviterer store og små fotballentusiaster fra hele stor-re- gionen til å delta i 25-årsmarkeringen på Haugesund stadion søndag. JOBB & NÆRING 21