Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 20

FK HAUGESUND 25 ÅR Styreleder Leif Helge Kaldheim i FK Hauge- sund møter kommende søndags feiring av klubbens første 25 år med å takke for det gode samspillet mellom mange aktører og av nøktern- heten som preger klubben. Han mener bestemt at det er fullt mulig å nå den desiderte toppen i norsk fotball med en stamme av lokale spillere. Passerer de første 25 med FKH og strategien er klar: – Vi skal vinne Eliteserien med lokale spillere! Terje Emil Johannessen Leif Helge Kaldheim har ledet FK Hauge- sund de siste ti årene. Han overtok styreled- ervervet etter Ingolf Steensnæs. Da hadde han lagt et godt grunnlag som nestleder og var velkjent med økonomi, sportsapparat og nettverket omkring. Den dag i dag er han overbevist om at satsingen på toppfot- ball har vært både riktig og viktig. Han er en engasjert tillitsvalgt, er ofte å se i korri- dorene på stadion, får med seg både hjem- mekamper og de fleste bortekamper - og kan observeres i mange variable interak- sjoner med publikum og medlemmer både når det gikk skeis og når det gikk til him- mels på grasmatta. Leif Helge Kaldheim har pulsen på det meste. – Slik som FKH har utviklet seg for våre to moderklubber gjennom disse tjuefem år- ene, tror jeg at vi kan slå fast at det var en lykkelig løsning. Jeg skulle – til lags med 20 JOBB & NÆRING mange andre – ha sagt tre moderklubber. Men når det gikk som det gikk, har det fun- gert helt greit, sier han. Vi har stjålet en halvtime på eiendomsmeglerkontoret han leder. Døra er lukket og vi har bedt om en samtale om klubbens 25-årsjubileum. Et nødvendig veivalg En av de første, store utfordringene han fikk i fanget som nestleder i styret i 2008-sesongen, var det opprinnelige stadi- onprosjektet på Flotmyr. Sammen med Ove Gabrielsen fikk han i oppdrag å nøste opp i alle tråer. Det vidløftige prosjektet var om- gitt av mange meninger om hvilken retning man skulle gå i. FKH-styret bestemte seg for sin del etter hvert å sette tommelen ned og stoppe prosjektet for å kunne gå videre med andre alternativer. –Når vi i dag ser resultatet av de veivalgene vi den gang gjorde, tror jeg at folk flest er enige i at det var gunstig for klubben, opp- summerer han. Selv kom han raskt inn i en god steam som nyvalgt styreleder: – Året etterpå, i 2009, ble antallet klubber i eliteserien utvidet, fortsetter han. – Vi benyttet muligheten for å komme oss opp, satset det vi hadde og enda mer, og klarte å toppe 1. divisjonstabellen. Det var faktisk den eneste gangen vi toppet tabel- len det året, sier han og beskriver hvilke grep styret måtte ta etter den søte kløe. Satsingen hadde sine økonomiske konse- kvenser. AS’et måtte gjennom en emisjon. Ved utgangen av 2009-sesongen hadde styret ikke klart å lande emisjonen, selv om mye var klart. Dermed opplevde klubben å bli underlagt en økonomisk handlingsplan fra fotballforbundets side. Etter at spiller- utviklingsselskapet ble konsolidert inn i et nytt FKH AS, ble banen formelt klar. Ak- sjeutvidelsen falt på plass ut på nyåret og