Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 16

BEDRIFTSPROFIL Marton Jakobsen, Inge Hernes, Jan Ove Edvardsen, Gunnar Ø. Østerhus, Monika Jakobsen og Olav Ferkingstad. Foto: Terje Emil Johannessen, J&N Inn i framtiden med solbriller på «Framtie e så lyse for Jakobsen Transport at me kan gå med solbridler heila tie», sier daglig leder Marton Jakobsen 35 år etter at han og kona startet virksomheten med en lastebil og et hjemmekontor i Åkrehamn. I dag har bedriften kontorer, verksted og lager på Bygnes industriom- råde utenfor Kopervik, 16 medarbeidere og en imponerende lastebil- og kranbilpark. Siden 2005 har �irmaet spesialisert seg på kranbil- transport, langtransport og brakkefor�lytning på sjø og vei. Flytting av komplette brakkerigger over hele landet og til/fra utlandet utgjør i dag nærmere sytti prosent av omsetningen. Da er de avhengige av å leie inn ekstra biler/kraner lokalt på de stedene de har oppdrag. I tillegg tar de alle typer transport- og kranbiloppdrag med hovedvekt på Rogaland og Sunnhordaland. De �leste av de blå kranbilene i �irmaet er dermed å �inne på diverse byggeplasser rundt om i distriktet. De har også blant annet en fast rute til Stavanger for TNR Spedisjon. Jakobsen Transport har opparbeidet seg en solid markedsposisjon etter mange år i bransjen. seg rundt og lage passende sikringsutstyr til båt. «Vårt fortrinn er at vi påtar oss totaloppdrag med �lytting av brakke- rigger til nye bygge- og anleggsprosjekter. Det krever god planlegging, godt utstyr samt �linke og erfarne folk», sier Marton Jakobsen. Det har bedriften. Ved en tilfeldighet begynte de å få �lere og større oppdrag med å trans- portere og montere brakkerigger over hele Norge og i Sverige. For å kunne �lytte større mengder brakker måtte Jakobsen tenke båt i kom- binasjon med at de leverte jobber «all in» fra rigg utheist til innheist ny lokasjon. Men dette var «upløyd mark», og for å få det til måtte de snu Det handler om å ha rett bil og utstyr til rett jobb til enhver tid, og det er en kabal som legges om og om igjen. En må ha oversikt over hvor sjåførene be�inner seg og bak hvilken sving neste oppdrag venter! Og sist men ikke minst, kan Jakobsen ikke få skryte nok av alle de �linke, positive og løsningsorienterte medarbeiderne sine. Spesialtransporter Leverer full pakke Parallelt er �irmaets avanserte spesialbiler i sving over hele landet for ulike oppdragsgivere med byggevarer, containere, båter og ymse industritransporter. Fire nye kjøretøyer er bestilt og på vei inn i virk- somheten; to av dem spesialbygd for brakketransport og to er kranbil- er. Kranbilene har kapasitet fra 16 txm til 140txm og med rekkevidde opp til 40 meter. 16 JOBB & NÆRING Vindusmontering med vacumsugeanlegg. Foto: Shot by Skeie Båtlasting av brakker. Foto: Shot by Skeie Logistikk