Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 15

Nye medarbeidere? Husk å be + 47 52 8 still bord! 6 10 00 Rigmor Ingunn Anders Hilde Elisabeth Jan Olav Kristianne Har du behov for arbeidskraft, står vi til disposisjon: Elisabeth Lie Nilsen Jan Olav Jensen Ingunn Fagerland Kristianne Ervik Rigmor Grønbech Hilde Lillesund Anders Brovold Leder Rekruttering Rekruttering Rekruttering Rekruttering Rekruttering Rekruttering 404 96 070 907 36 415 950 81 429 970 64 026 907 54 280 958 52 361 488 82 618 Ring en av oss - våre tjenester er kostnadsfrie! NAV Marked Nord-Rogaland Unge uten utdannelse er de store taperne Landsorganisasjonen tegner et dystert fremtidsbilde for folk uten utdannelse. Mens arbeidsledigheten totalt fortsatt vil ligge på knapt fire prosent neste år, mener LO at ledigheten blant ufaglærte vil stige. Med fare for at enda flere i denne gruppen presses ut av arbeidsmarkedet permanent, på ulike Nav-tiltak, uføretrygd eller andre sosiale ordnin- ger. – Det blir stadig vanskeligere å få jobb uten videregåen- de utdannelse, sier spesialrådgiver Maria Schumacher Walberg i LO i en pressemelding. Andelen unge i alderen 20–29 år som er i arbeid eller utdannelse falt fra 74 til 64 prosent fra 2008 til 2016, særlig blant unge som bare har fullført grunnskolen. I samme periode er det bare små endringer i andelen som er i arbeid eller utdannelse blant unge med fullført videregående opplæring eller høyere utdannelse. PÅ TIDE MED EN SJEKK? Hos testivest.no testes du for seksuelt overførbare infeksjoner gratis. Drop-in tilbud hver tirsdag kl. 12.00 - 14.00 på Revmatismesykehuset i Karmsundgaten 134. Les mer på testivest.no JOBB & NÆRING 15