Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 14

BEDRIFTSPROFIL Noen av de ansatte i ED fra venstre mot høyre: Roald, Sølve, Jan Erik, Svein, Ragnhild, Per Dagfi nn, Alexander og Jone. DE ELEKTROMEKANISKE FAGFOLKENE I STOR-REGIONEN I 65 år har Elektro Drift AS i Haugesund betjent on- og off- shoreindustrien mellom Bokna- �jorden og Bjørna�jorden med sin elektromekaniske kompetanse. I dag er �irmaet den eneste bedriften i stor- regionen som har spesialkompetanse til å bistå bedriftene med mekaniske og elektrisk tilstandskontroll, reparasjon, vikling og ser- vice på roterende og statiske elektromaski- ner. Svein Inge Låstad og hans medarbeidere driver et Nemko-autorisert Ex-verksted og er dessuten SKF-serti�isert servicepartner på elektriske maskiner. De utfører arbeid på eget verksted og i anlegg ute hos kunder. Mekanisk og elektrisk måle- utstyr etc. står klar for utrykking til oppdrag for i vår region og andre deler av Norge eller utlandet. ElektroDrift kan utføre tilstandskontroll, reparasjon, omvikling og salg av elektromo- torer (AC og DC), generatorer, strømaggregat, Ex-el.motorer, gir, pumper, vifteaggregat, Elektro Drift AS +47 52 70 05 80 Svehaugstemmen 1 N-5535 Haugesund post@elektro-drift.no JOBB & NÆRING 14 www.elektro-drift.no ELECTRICAL WORKSHOP AND entreprenør CONTRACTOR Elektroverksted. Aut. elektro Adresse: Svehaugstemmen 1, 5535 Haugesund til: faks: 52 700 580 52 700 581 epost: post @ elektro-drift.no internett: www.elektro-drift.no trafoer, spesialmaskiner etc. Balansering av roterende utstyr (rotorer / vifteimpellere etc.) i balanseringsmaskin på verksted eller ute i anlegg hos kunde med SKF Microlog. Laseroppretting for både kobling og reimdrift kan utføres. De har også et stort lager av elektromotorer og deler for el.motorer, generatorer etc. Vi betjener små og store kunder og stiller opp så raskt vi kan, sier Låstad som sammen med sine medarbeidere stiller opp utenfor ElektroDrift sitt bygg på Svehaug i en av de solfylte ettermiddagene tidlig i oktober.