Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 12

FORNØYDE SAMARBEIDSPARTNERE: Jan Ove Stangeland (Urbanhus/Håndverkerforeningen), Tone M. Robberstad (AOF), Inger Johanne Bligaard (AOF), Roar Tinde- land (Tindeland Rør AS og Håndverkerforeningen). og Stian Andre Hesvik (snekker Urbanhus og kuersdeltaker). God effekt av statlige kompetansemidler – Vi er meget fornøyd. Tiltaket har gitt deltakerne nye impuls- er og et godt grunnlag for å effektivisere hverdagen på job- ben, sier Jan Ove Stangeland, byggeleder for Urbanhus. Terje Emil Johannessen AOF Haugaland klarte i fjor å kapre 3,5 millioner kroner av en statlig pott på 200 millioner kroner øremerket for kompe- tanseheving i arbeidslivet. Hensikten er å løfte voksne arbeideres kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet. Mange med kort formell utdanning har behov for både oppfriskning av ferdig- heter spisset inn mot egen arbeidssit- uasjon, ikke minst for å imøtekomme arbeidsgivers forventninger og krav til kompetanse. For Jan Ove Stangeland i Ur- banhus og Roar Tindeland i firmaet Tin- deland Røs AS, var behovet for å drille ar- beidsfolkene i bransjen i prosjektstyring særlig aktuelt. Det var behov for å skape større og bredere forståelse for hvordan prosjekter må organiseres for å for å få et optimalt forløp uten fordyrende forsink- elser som følge av mangelfull logistikk. De to er leder og nestleder i Haugesund Håndverkerforening og det var gjennom 12 JOBB & NÆRING foreningen at kurstilbudet gikk ut til medlemsbedrifter. En gang i uka Gjennom samarbeidet med AOF Hauga- land fikk de tidlig i år tildelt 65.000 kron- er i statlige midler til delfinansiering av et 50 timers kurs om prosjektstyring. Delta- kerne fra ulike bedrifter kjørte kurset i AOF Haugalands lokaler en kveld i uken på fritiden sin. Bedriftene måtte betale en egenandel for sine ansatte på 1900 kroner per hode. Jan Ove Stangeland sy- nes at dette var en akseptabel kostnad. Tilbakemeldingene de to har fått tyder på gode effekter av kurset blant sine arbeidsfolk. Kostnadsbevisstheten har økt, logistikkutfordringene håndteres mye bedre. Både Stangeland og Tinde- land synes at kurset var veldig effektivt lagt opp og særdeles lærerikt. Nå forstår håndverkerne prosjektøkonomien bed- re, er blitt enda mer effektive samtidig som de har blitt mye mer bevisst på de daglige HMS-utfordringene. De kunne gjerne tenke seg å gå videre med å la ar- beidsfolkene sine få enda bedre innsikt i prosjektøkonomi og regnskapsforståelse. Stangeland legger til: –En av effektene er at arbeiderne våre tar et større ansvar. Prosjektlederne blir der- med avlastet. Rollene er endret. I stedet for at vi prosjektledere trenger å fortelle arbeiderne om hva de skal gjøre, kommer de i dag for å fortelle oss hva de trenger for å komme videre. Det er en stor end- ring, sier Stangeland. Tilbyr skreddersøm Kompetanserådgiverne i AOF Haugaland, Inger Johanne Bligaard og Tone M. Rob- berstad, sier til Jobb&Næring at disse statlige midlene kan bety mye for små virksomheter. De kan også benyttes til norskopplæring for minoritetsspråkli- ge. De er begge to nå inne i en aktiv fase med å få fram flere tilsvarende prosjekter i haugalandske små og mellomstore be- drifter. De har dørene åpne for alle typer henvendelser og skal selv bidra med inn- spill til søknader, slik at de kan bli treff- sikre i forhold til statens kriterier. –Ordningen begynner å bli mer kjent. Allerede i fjorårets første runde var det mange søknader som fikk et nei. Vi må derfor hjelpe interesserte bedrifter med å lage skreddersøm i forhold til statens kriterier for å gi tilskudd, sier Tone M. Robberstad og Inger Johanne Bligaard legger til: –Dørene våre står åpne. Det er bare å ta kontakt, så følger vi raskt opp.