Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 11

Vi kontrollerer ilden! Kiwa kan tilby: Automatiske slokkesystemer Brannteknisk rådgivning ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Opplæring etter FG 900 Sertifisering av personell og foretak Prosjektering Kontroll av prosjektering Kontroll av utførelse Dokumentasjon «FG–kontroll» Tunell-sikkerhet ▪ Beredskapsøvelser ▪ Praktisk brannøvelse ▪ Konsekvensanalyser Brannalarmanlegg ▪ Opplæring – NS 3960 ▪ Sertifisering av personell og foretak etter FG 750 og FG 760 Brannkonsepter Risiko- og sårbarhetsanalyser Tilstandsanalyser Uavhengig kontroll Beredskapsplaner Branndokumentasjon Sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3 for prosjektering og kontroll ▪ Brannkonsept ▪ Automatiske slokkeanlegg For mer informasjon Fagansvarlig Per Arne Lindvik tlf 911 23 985 | per.arne.lindvik@kiwa.com Gruppeleder Synnøve Løberg tlf 411 41 007 | synnove.loberg@kiwa.com www.kiwa.no Teknologisk Institutt I www.teknolo- JOBB & NÆRING 11