Jobb & Næring OKTOBER 2018

G OPPLA 50.000 NR. 09 - OKTOBER 2018 FKH 25 ÅR: STÅR VI SAMMEN ER ALT MULIG ! LO – TYDELIG OG AKTIV HUNDREÅRING STATLIGE KOMPETANSE-PENGER GA GOD EFFEKT SENTRUMSPLANEN OPPGRADERES JOBB & NÆRING 1