Jobb & Næring September 2016

G OPPLA 50.000 NR. 07 • SEPTEMBER 2016 Fikse samler Etne og Vindafjord JOBB & NÆRING 1