Język Kultury język kultury

JĘZYK KULTURY Tom 1 / Wydanie 1 Witajcie! Oto gazetka szkolna, która poświęcona jest procesom nauczania języka polskiego oraz wiedzy o kulturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Miłosza w Jaworznie. „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości nauczyć musimy nauczyć się sami’’ ~ Adam Mickiewicz Powyższy cytat doskonale obrazuje lekcje prowadzone przez panią mgr Dorotę Liszkowską – nauczycielkę języka polskiego i panią mgr Agatę Kotulską – nauczycielkę wiedzy o kulturze, dzięki którym zdobywamy wiedzę, ale również uczymy się ją wykorzystywać. Na lekcjach tych poszerzamy swoją wiedzę na temat języka ojczystego i kultury naszego kraju, jak i innych narodów. W tej gazetce znajdziesz artykuły o ciekawych lekcjach, odbytych wycieczkach, a także informacje o przeprowadzonych konkursach. Można przeczytać tu również wywiady z nauczycielami oraz relacje uczniów z odbytych zajęć.