Israel and the Arab-Israeli Conflict (Bulgarian) 19Israel and the Arab-Israeli Conflict - Bulgarian

Израел и арабско- израелския конфликт К РАТ Ъ К П ЪТ Е В О Д И Т Е Л З А О Б Ъ Р К А Н И Т Е Р Е Д А К Т И РА Н О И А К Т УА Л И З И РА Н О И З Д А Н И Е ДЕЙВИД ХАРИС