Intim Szférák 2013 November

sz Int fér im ák rt llé ta Ge isz ai Kr mb áth rsi es Go or v ai O Ágn ás H b y m Hu ucs T a M igó R Nekik, hatuknak érdemes volt kinyitni a szemüket. Megtapasztalták, hogy milyen er?t adó gesztus – az ostoba trendekkel szemben –, a magunk útját járni. Olyasmit kerestek, kutattak, ami a mának szól, amiben benne a mindenség, mégis elég kicsi, bizalmas, meghitt, bens?séges, hogy latinosan mondjam: intim. De azért ott van benne az univerzum, az égbolt, a mindenség metaforája, vagyis – hogy a klasszikus m?veltségünket még egy kicsit fitogtassuk, ezúttal görögösen szólva – a szférák. Tudom, persze, hogy szókapcsolatként az intim szféra magánéletünk sérthetetlen részét jelenti, de oly beszédes a szavak eredete külön-külön. Ha pedig azt kellene pontosítani, hogy mit érthetünk a privát lét integritásán, akár aktuálpolitikai esszét is rögtönözhetnénk. De azt semmiképpen! Err?l most itt nincs szó. A hat tehetséges alkotó er?feszítése éppen arra irányul, hogy vizuális esszében közelítsék témájuk igazságát. S ezzel máris állítanak valami fontosat: hogy igenis van intim szféra, lennie kell a mohó üzleti és hatalmi manipulációk által el nem érhet? magánvilágnak. S ehhez az izgalmas és gazdag szférához leginkább a m?vészet eszközeivel közelíthet a jószándékú ember. Tudom, hogy egy ideje divatba jött az intim szférák ábrázolása a kortárs m?vészetben, de ez nem rossz divat. Olyan sok itt a felfedezni való élmény, annyira színes a paletta, hogy még jó sokáig nem kell félnünk a kiüresed? utánzástól. Ráadásul ez a kicsi, bizalmas, meghitt, bens?séges téma hatalmas lehet?ségeket rejt magában esztétikailag. Hiszen az emberiség nagy létkérdéseinek nagyív? ábrázolása gyakran oly idegen marad. Érdekes, de nem átélhet?, nem átérezhet? és végképp nem szerethet?. A nagy allegóriákba a néz? hamar beleun – és én ezért nem is tudom kárhoztatni. Igaz, a kis személyes apróságok között is el lehet veszni. Annyira hitelesen priváttá válik a m?, hogy lassú bizonyossággal süllyed a banalitás mocsarába. Egyszer?en szólva: az alkotón és kedves mamáján kívül igazából senkit sem érdekel. Tehát van veszély és nehézség, de lehetséges a nagy attrakció. A meghitt, átélhet?, szerethet? személyesség, amelyikben ott találom a saját intimszférámat is valahogyan, s?t még mindenki másé is fölsejlik valahogyan benne. Hát, az az igazi! Szarka Klára