Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 95

USB). S novom nadogradnjom, osim Visual+ jedinice, Trio se može inte- grisati s Group Series kodekom (podržani su 310 i 500 modeli), pa onda imamo mogućnost prikaza vi- deo signala na dva monitora, možemo priključiti sisteme za automatsko upra- vljanje kamerama (EagleEye Director 2 ili Producer), EagleEye IV 4x i 12x ka- mere, plafonske mikrofone, a imamo i VGA/HDMI ulaze za PC. Uz sve to, sa Group Series kodekom možemo ko- ristiti VbSS za slanje sadržaja PC-a na udaljenu stranu. U ovom načinu rada Trio je mozak re- šenja, a Group Series služi kao interfejs prema napred navedenoj periferiji. Io Za sve dodatne informacije, tu smo za vas! Internet ogledalo - specijalno izdanje Busin ess Security