Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 94

Polycom Trio i Group Series kao jedno integrisano rešenje Poslednje nadogradnje softvera kod Polycom Trio i Group Series rešenja donele su integraciju navedenih rešenja s kojim je Polycom Trio dobio veliki broj novih funkcionalnosti. G lavni nedostaci koje je Trio imao bili su što se video signal mogao prikazati samo na jednom monitoru (Visual+ ima samo jedan HDMI izlaz), nije bilo mogućnosti automatskog u- pravljanja kamerama (EagleEye Director 2 ili Producer), nisu se mo- gli priključiti plafonski mikrofoni, nije postojao HDMI ulaz za PC… Svi ti nedostaci bili su razlog za prelazak na Group Series kodek, a sada ih možete imati na Trio 8800, ali i na Trio 8500 rešenju. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security O čemu se tu radi? Da bi Trio koji je audio konferencij- ski uređaj postao video konferencijski uređaj potrebno mu je dodati Visual+ jedinicu i jednu od dve dostupne ka- mere (Logitech c930e ili EagleEye IV