Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 87

Besplatno testiranje Za sve potencijalne korisnike moguće je besplatno testiranje DDoS Arbor Networks rešenja i provera ra- njivosti IT sistema kako bi se ustano- vilo da li su resursi i servisi dovoljno sigurni da budu dostupni u svako vreme i kako bi se obezbedio kon- tinuitet poslovanja. Smanjite rizik proverom dostupnosti Vaših resur- sa, testirajući rešenje, gde Vam naš eksperski tim stoji na raspolaganju. Zahteve za testiranje Arbor Net- works demo opreme za preveneciju DDoS napada možete poslati na e- mail mdjordjevic@arbor.net, gde je kontakt osoba Marko Đorđević, re- gionalni sales manager kompanije Arbor Networks, ili preko partnera TG-SEC, na službenu email adresu tgsec@telegroup-ltd.com. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security