Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 86

Arbor Networks rešenja Firma TG-SEC, ćerka kompani- ja TeleGroup sistema, specijalizova- na za Cyber Security rešenja, u sarad- nji sa Arbor Networks, organizovala je workshop na temu „Kako se zaštititi od DDoS napada“. Događaju su prisu- stvovali IT stručnjaci iz finansijskih insti- tucija, telco i kablovski operateri, javna preduzeća, privatne kompanije i provaj- deri. Arbor Networks se rangira kao broj 1 vendor softvera za sprečavanje DDoS napada i procenjuje se da Arbor Networks rešenja za DDoS zaštitu štite više od polovine online prihoda e- trgovina u Aziji. Arbor Networksove usluge DDoS zaštite već se aktivno ko- riste u više od 107 zemalja kao rešenje protiv cyber napada. „S obzirom da živimo u vremenu kada su pretnje od DDoS napada u Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security stalnom porastu, veoma je bitno da se zaštitite na vreme i na pravi način. Komanija TG SEC, kao vodeća kom- panija u oblasti Cyber Security-a, ko- risnicima nudi rešenja koja su svetski priznata. Zajedno sa proizvođačem Arbor Networks činimo da rizik od DDoS napada na potencijalnu žrtvu svedemo na najmanji mogući nivo“, rekao je Dalibor Ratković, diretkor komanije TG-SEC.