Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 84

Kako se zaštititi od DDoS napada TG-SEC, ćerka kompanija TeleGroup sistema, u saradnji sa kompanijom Arbor Networks, organizovala je workshop za korisnike u Beogradu i Banjaluci na temu zaštite od DDoS napada, a nudeći rešenja ovog renomiranog proizvođača softvera čini da se rizik od DDoS napada na poten- cijalnu žrtvu svede na najmanji mogući nivo. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security