Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 83

saniji , dok point proizvodi koji su namenjeni za odbranu od njih često rade u izolaciji . Područja napada nastavljaju da se šire , pošto krajnji korisnici sve više koriste pametne telefone , cloud aplikacije i brojne prenosne uređaje , dok se budžeti za IT odeljenja ne povećavaju u skladu sa sve većim potrebama . Po Ponemon institutu , 74 % povreda podataka ne bude otkriveno više od šest meseci , a po ESG Grupi , 46 % organizacija veruje da imaju problematičan nedostatak veština u oblasti sajber bezbednosti .
Sihronizovana bezbednost - jednostavno rešenje za kompleksan problem
Po prvi put zaštita krajnjih tačaka i mreža može funkcionisati kao jedan integrisani sigurnosni sistem koji se sastoji od „ best-of-breed ” proizvoda koji dele zajednicki interfejs i dvosmernu razmenu informacija u realnom vremenu kako bi automatski reagovali na pretnje . Pojednostavljen menadžment čini da radni okvir bude jednostvniji za postavljanje i
upravljanje bez dodatnih analitičara i event menadžera , dok automatizovana detekcija , izolacija i remedijacija rezultiraju time da napadi budu neutralizovani za nekoliko sekundi – ne sati ili dana . Ovo je bolja zastita koja je takođe cenovno efektivnija i vremenski efikasnija . Komunikacija između firewalla i endpointa je omogućena od strane Sophos Security Heartbeata , funkcionalnosti koja se jednostavno podešava , koji kreira siguran dvosmerni kanal vođen od strane Sophosove Centralne menadžment konzole bazirane na cloudu .
Podešavanje se sastoji od jednostavnog unosa vaših Sophos Central administatorskih kredencijala u Security Heartbeat sekciju Sophos
XG Firewall interfejsa . Kada se to uradi , firewall će postati vidljiv u Sophos Centrali , svaki računar upravljan preko Sophos Centrale će početi da šalje „ puls ” konekcije povezanim firewallima , a povezani firewalli će slati „ puls ” nazad računarima . Računari će se automatski povezati sa najbližim firewallom , dok će firewalli proveriti dolazne zahteve za povezivanje od računara kako bi osigurali da su obezbeđeni preko Sophos Centrale . Zauzvrat , računar validira firewall proveravanjem da li se njegove sigurnosne informacije poklapaju sa Sophos Centralom . Sve se dešava automatski : bez kompleksnih pravila , konfiguracija ili updatea . IT bezbednost na jednostavan način ! Io
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
saniji, dok point proizvodi koji su na- menjeni za odbranu od njih često rade u izolaciji. Područja napada nasta- vljaju da se šire, pošto krajnji korisni- ci sve više koriste pametne telefone, cloud aplikacije i brojne prenosne uređaje, dok se budžeti za IT odelje- nja ne povećavaju u skladu sa sve većim potrebama. Po Ponemon insti- tutu, 74% povreda podataka ne bude otkriveno više od šest meseci, a po ESG Grupi, 46% organizacija veruje da imaju problematičan nedostatak veština u oblasti sajber bezbednosti. Sihronizovana bezbednost - jednostavno rešenje za kompleksan problem Po prvi put zaštita krajnjih tačaka i mreža može funkcionisati kao jedan integrisani sigurnosni sistem koji se sastoji od „best-of-breed” proizvo- da koji dele zajednicki interfejs i dvo- smernu razmenu informacija u real- nom vremenu kako bi automatski re- agovali na pretnje. Pojednostavljen menadžment čini da radni okvir bude jednostvniji za postavljanje i upravljanje bez dodatnih analitičara i event menadžera, dok automatizova- na detekcija, izolacija i remedijacija re- zultiraju time da napadi budu neu- tralizovani za nekoliko sekundi – ne sati ili dana. Ovo je bolja zastita koja je takođe cenovno efektivnija i vremenski efikasnija. Komunikacija između fire- walla i endpointa je omogućena od strane Sophos Security Heartbeata, funkcionalnosti koja se jednostavno podešava, koji kreira siguran dvosme- rni kanal vođen od strane Sophosove Centralne menadžme ۞H^KB[HHYKqhX][HH\ښHY B][HqhZZKB[YZ[\]ܜZܙY[Z[BHX\]HX\X]ZZH–\][[\ZKYHH\KBK\][1!H]HY]H[[KݘZHq#][\\][Z”[[H1!H#Y]HH1hX[B'['HۙZZHݙ^[[H\][KBXKHݙ^[H\][H1!H]H8'['B^Yq#][\[XKq#][\H1!HH]KBX]Hݙ^]HHZqo[H\]KBK1!H\][Hݙ\]H^BZ]HHݙ^][Hq#][\BZHY\[HHHؙ^q$Y[BZ[[K]^] q#][\[Y\H\][ݙ\][[BHHHYݙHY\ۙH[ܛXXKBH\ZHH[[KݙHHqhX]H]]X]N^KBZۚZ][KۙY\XZH[H\ B]XKU^YHYKB[q#Z[H[’[\]Y[ HXZ[^[H\[\X\]