Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 81

Drugo, što je dublja i šira orga- nizacijska strategija odbrane po du- bini, to je teže upravljati njom. To re- zultira većim troškovima u domenu zaposlenih kako bi se upozore- nja manuelno dovodila u uzaja- mnu vezu, upravljalo viseštrukim Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security