Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 78

Sophos Tehnička podrška 24/7 sa Smartom, vaša organizacija i njena budućnost su u sigurnim rukama. „Petnaest godina iskustva u implementaciji i održavanju Sophos rešenja“ Za petnaest godina uspešne saradnje sa Sophosom ostvareno je preko dvadeset partnerskih veza u pet zemalja našeg regiona. Od 2003. godine, kompanija Smart je postala Partner i regionalni distri- buter britanske kompanije Sophos za security proizvode. Kao regionalni distributer koji ima najduži staž, je- dinstvenost Smarta je u timu Sophos eksperata koji pružaju tehničku podršku svojim klijentima 24/7 na srpskom i engleskom jeziku. Nastojimo da shvatimo indi- vidualne zahteve svakog pojedi- načnog klijenta, tako što dobro saslušamo potrebe, a zatim na osno- vu dugogodišnje ekspertize pre- dlažemo rešenja. Naši odnosi sa ko- risnicima su poslovni, pouzdani, ali i personalni. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security „Tehnička podrška 24/7 na srpskom jeziku“ Sophos razvija softverska i hard- verska rešenja za zaštitu, obezbeđuje endpoint komunikaciju, enkripciju, zaštitu mreže, email zaštitu i mo- bile zaštitu kao i Unified Threat ma- nagement proizvode. Sophos je prvi na tržištu uveo upotrebu veštačke inteligencije (mašinskog učenja) u procesu predviđanja i prevencije od novih pretnji i ponudu sinhroni- zovane zaštite celog sistema.