Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 77

„Odabir pravog partnera za rešavanje zaštite je izuzetno važna odluka i ne treba je shvatiti olako“ Kompanija Smart je Problem Solving kompanija koja ima 18 go- dina iskustva u odabiru i implemen- taciji softverskih rešenja koja pomažu klijentima da isprate inovativne tren- dove uz što manji rizik. Primenom znanja iz višegodišnjeg iskustva u oblasti zaštite omogućavamo kori- snicima da iskoriste nova tehnološka rešenja uz maksimalno povećanje vrednosti njihovih ulaganja u IT in- frastrukturu i poslovne aplikacije. „Preko 1,000.000 € prometa godišnje u poslovanju sa Sophos rešenjima“ Naši stručnjaci vam mogu pomoći da definišete portfolio softvera koji bi odgovarao vašim poslovnim ciljevima. Ova savetodavna usluga obuhvata sve aspekte od softvera za upravljanje, za zaštitu, on premise i cloud rešenja do edukacije i usluge podrške. Od sara- dnje sa velikim brojem vendora, u po- nudi su i namenski izrađena rešenja zasnovana na Microsoft SharePoint tehnologiji, koja olakšavaju rad zapo- slenih kroz bolju organizaciju i postiza- nje efikasnijih rezultata. Jednostavno, Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security