Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 74

Novo istraživanje pokazuje da je DCIM ključan za pružanje daljinskih servisa koje klijenti vrednuju • Za pružaoce usluga kolokacije koji traže načine kako da dodaju vrednost uslugama koje pružaju klijentima bilo bi dobro da istraže daljinske servise, u kojima oni obavljaju tehničke poslove na IT opremi u ime svojih klijenata. • Istraživanje otkriva korisne informacije u vezi sa tim zbog čega bi klijenti verovatnije koristili daljinske servise. Odgovor: mogućnost da se nadgledaju i prate usluge putem bezbednog portala. O vo su neki od zaključaka iz ankete kompanije 451 Research među oko 450 donosilaca odluka odgovornih za i- zbor usluge kolokacije, čiji je cilj bio da razjasni promenljive aspekte koji utiču na potražnju kolokacije. Kada su ih upitali koji faktori su važni pri izbo- ru pružaoca usluga kolokacije, 81% je rekao da su daljinski servisi ili podrška Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security „u belim rukavicama” ili izuzetno važna (31%) ili važna (50%). U pogledu značaja, taj odnos sta- vlja daljinske servise na nivo sa fakto- rima kao što su trošak, izbor mreže i ka-