Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 73

javni i privatni cloud , kolocirane korporativne data centre i lokalne IT implementacije . Razlog zašto su implementacije edge rešenja neophodne nalazi se u neposrednoj prirodi aplikacija u IoT okruženjima . Govorimo o aplikacijama koje zahtevaju obradu i analitiku u realnom vremenu , kao što su mobilno bankarstvo i nadgledanje zdravstvenih uređaja . U svakom slučaju , kašnjenje u prenosu podataka može da predstavlja ozbiljan problem .
Ako podaci za ove aplikacije moraju da putuju sve do neke cloud infrastrukture , sigurno će doći do kašnjenja . To je razlog zašto organizacije , umesto da se oslanjaju na centralizovana cloud okruženja za IoT , grade sajtove sa edge rešenjima mnogo bliže mestu gde podaci treba da se obrade u cilju brze reakcije .
Pomak ka decentralizovanim IT implementacijama
U početku je IT bio centralizovan , sa glavnim serverom u njegovom središtu . Kasnije , računarstvo je decentralizovano i zamenjeno distribuiranim klijent / server modelom koji je pomogao u smanjenju troškova i povećanju skalabilnosti . Ali te mreže su nastavile da rastu , često na zapuštene načine koji su uvećavali troškove , kompleksnost i izazove upravljanja .
U protekloj deceniji akcenat se vratio na centralizovani model kako su cloud rešenja zasnovana na virtualizovanim okruženjima zamenila fizičke servere , pružajući bolju skalabilnost i fleksibilnost , kao i niže troškove . Danas , kako se IoT odomaćuje , jasno je da je njegova centralizacija ograničena u podržavanju aplikacija za koju cloud nije napravljen .
Cloud je zamišljen za specifične aplikacije , kao što su email , aplikacije za produktivnost i komunikaciju . Aplikacije su bile binarne , a performanse nisu bile veoma bitne . One su ili bile dostupne ili nisu . U svetu IoT-a , performanse su izuzetno važne za funkcije kao što su pametne kabine za probanje odeće i proširena realnost u maloprodajnim objektima , povezane operacione sale i pametni kreveti u bolnicama , mobilno bankarstvo i autonomna vozila .
Ove aplikacije se razlikuju od onih koje su razvijene za cloud na nekoliko načina :
• viši zahtevi za propusni opseg
• niži zahtevi za kašnjenje
• stroži propisi koji se odnose na u- pravljanje podacima kupaca
Povećana potreba za daljinskim nadzorom sajtova sa edge rešenjima
Da bi povećale otpornost na sajtovima sa edge rešenjima , koji su najčešće bez osoblja i koji su isuviše često realizovani na ad hoc način , organizacije moraju da razumeju tri imperativa koji pomažu da se smanje prekidi u radu :
• udaljeno upravljanje lokacijama
• fizičko obezbeđenje
• standardizovana , redundantna implementacija Io
Da biste saznali više o Schneider Electric edge rešenjima pregledajte našu stranicu sa resursima o edge računarstvu , koja uključuje bele knjige ( white papers ), video zapise i još mnogo toga što vam može pomoći da istražite opcije za vaše poslovanje .
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
javni i privatni cloud, kolocirane kor- porativne data centre i lokalne IT im- plementacije. Razlog zašto su imple- mentacije edge rešenja neophodne nalazi se u neposrednoj prirodi apli- kacija u IoT okruženjima. Govorimo o aplikacijama koje zahtevaju obra- du i analitiku u realnom vremenu, kao što su mobilno bankarstvo i nadgle- danje zdravstvenih uređaja. U svakom slučaju, kašnjenje u prenosu podataka može da predstavlja ozbiljan problem. Ako podaci za ove aplikacije mora- ju da putuju sve do neke cloud infra- strukture, sigurno će doći do kašnjenja. To je razlog zašto organizacije, ume- sto da se oslanjaju na centralizovana cloud okruženja za IoT, grade sajtove sa edge rešenjima mnogo bliže mestu gde podaci treba da se obrade u cilju brze reakcije. Pomak ka decentralizovanim IT implementacijama U početku je IT bio centralizovan, sa glavnim serverom u njegovom središtu. Kasnije, računarstvo je decentralizo- vano i zamenjeno distribuiranim kli- jent/server modelom koji je pomogao u smanjenju troškova i povećanju ska- labilnosti. Ali te mreže su nastavile da rastu, često na zapuštene načine koji su uvećavali troškove, kompleksnost i izazove upravljanja. U protekloj deceniji akcenat se vratio na centralizovani model kako su cloud rešenja zasnovana na vir- tualizovanim okruženjima zame- nila fizičke servere, pružajući bolju skalabilnost i fleksibilnost, kao i niže troškove. Danas, kako se IoT odomaćuje, jasno je da je njego- va centralizacija ograničena u po- državanju aplikacija za koju cloud nije napravljen. Cloud je zamišljen za specifične aplikacije, kao što su email, aplikaci- je za produktivnost i komunikaciju. Aplikacije su bile binarne, a perfor- manse nisu bile veoma bitne. One su ili bile dostupne ili nisu. U svetu IoT-a, performanse su izuzetno važne za fun ZH[1h]H[Y]HX[HBؘ[Hq!HHhZ\[HX[BX[Z[HؚZ[XKݙ^[B\X[ۙH[HH[Y]Hܙ]]HBX[XK[ؚ[[\H]KBۛ[Hޚ[KݙH\ZXZHH^ZZHۚZڙHH^Z[HHYHZBZq#Z[N(qhZHZ]HH\ۚHY¸(qoHZ]HHqh[[B(oH\HښHHHHKB][HX[XH\XBݙq![HXHB[[[HYܛBZݘHHYHqhY[[XBHHݙq![HܛHZݚKBXHHYHqhY[[XKښHHZ#Yqhq!B^؛HHښHH\]qhYH1#Y\XKB^ݘ[HHYq#Z[ܙ[^XZB[ܘZHH^[YZHH[\\]]HښBXqoHHHX[HZYHHYN(Y[[\][HXZ[XB(^q#Zؙ^q$Y[B([\^ݘ[KY[[H[KB[Y[XZH[‘H\H^[HqhYHZY\[XXYHqhY[[XHYYZBHqh]H[XHH\\[XHYBq#][\KژHZq#]ZH[HۚYB]H\\KY[\\HHhHH1h][HH[!HB\qo]HZHHqhYHݘ[K[\]Y[ HXZ[^[H\[\X\]