Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 72

Otpornost sajtova sa edge rešenjima je otpornost za celo IT okruženje Kako se implementacije edge računarstva sve više primenjuju, i organizacije moraju svoje sajtove sa edge rešenjima da učine otpornim. Kako izreka kaže, „dobar si onoliko koliko ti je dobra najslabija karika“, pa ako se sajtovima sa edge rešenjima dozvoli da budu najslabija karika u okruženju sa više lokacija, čitava mreža će sigurno osetiti posledice. N ema zaista otporne IT im- plementacije bez otpor- nosti na sajtovima sa edge rešenjima. Zbog toga organizacije moraju da ojačaju te lokacije pomoću tehnologije koja je najbolja u kla- si, jednako kao što to rade sa centra- lizovanim i regionalnim data centrima. Organizacijama su potrebni redun- dantnost, bezbednost i kontrole upra- vljanja koje su osmišljene da spreče prekide u radu. APC by Schneider Electric nudi rešenja koja su idealna za sajtove sa edge rešenjima, jer primenom ovih rešenja za daljinsko upravljanje orga- nizacije će se postarati da njihove lo- kacije sa edge rešenjima ne postanu najslabija karika u IT okruženju, već da umesto toga steknu sigurnost u pove- zanom svetu. Jaz između prekida u radu kod data centara i sajtova sa edge rešenjima je priličan. Prosečni data centar doživi godišnje 30 minuta prekida u radu u poređenju sa 29 sati – ili 1.740 minu- ta – na sajtovima sa edge rešenjima. Pomnožite sajtove sa edge rešenjima sa desetinama, stotinama ili hiljadama i ukupna količina vremena prekida je Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security zapanjujuća. To zaista može da oteža vaše aktivnosti, naročito imajući u vidu tipove aplikacija koje su pokrenute na tim sajtovima sa edge rešenjima – aplikacije za obradu i analitiku koje su specifične za poslovanje i koje zahtevaju reakcije u realnom vremenu. Otpornost na sajtovima sa edge rešenjima je zahtev od kritične važnosti U modernim hibridnim IT okru- ženjima, sajtovi sa edge rešenjima kreiraju most visokih performansi za