Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 69

EcoStruxure objedinjuje naše pove- zane proizvode i kontrolu edge rešenja koji su vodeći u industriji sa aplikaci- jama, analitikom i uslugama kako bi podatke pretvorio u operativne in- formacije. EcoStruxure pokreće di- gitalnu transformaciju za naše klijen- te globalno, omogućavajući im da budu konkurentni u digitalnoj eko- nomiji današnjice. Dizajnirana je da pruži pregled i informacije na otvo- renoj platformi koja omogućava da se svim uređajima i lokacijama upra- vlja u bilo kojem trenutku sa bilo koje lokacije. Ključne prednosti • Globalna preglednost celog hibrid- nog ekosistema – sa bilo koje tačke – jednim dodirom sa pametnog telefona • Informacije o uređaju, pame- tni alarmi i nadzor kroz otvoreni sistem koji prikuplja podatke sa svih uređaja bez obzira na proizvođača • Predviđanje potencijalnih rizika na osnovu globalnih repera i anali- tika u EcoStruxure skupu podataka • Jednostavnost implementacije putem praktičnog modela pretplate za okruženja bilo koje veličine • 24/7 daljinski nadzor u okvi- ru Schneider Electric Servisnog bi- roa. U slučaju incidenta, Servisni biro vam pomaže da otkrijete problem i konačno smanjuje prosečno vreme opravke Dženifer Kuk, direktor istraživanja za data centre IT infrastrukture kom- panije IDC, ističe da je „DCIM (Data Center Infrastructure Management – upravljanje infrastrukturom data centra) kritična komponenta za in- frastrukturu koja je softverski defini- sana. Pomoću inovacija zasnovanih na tehnologiji clouda kao što je EcoStruxure IT klijenti imaju iskus- tva sa jednostavnijim i usavršenijim implementacijama, povećanom pre- glednošću nad sredstvima na lo- kaciji i van nje, a ona omogućava i moćnije daljinsko upravljanje distri- buiranim okruženjima“. Predstavljene u izabranim regio- nima tokom kraja 2017. i početkom 2018. godine, najvažnije funkcije arhitekture EcoStruxure IT obuhva- taju: • EcoStruxure IT Expert – Expert pruža preglednost celog hibridnog okruženja sa bilo koje lokacije putem pristupa jednim dodirom direktno sa bilo kojeg računara ili pametnog Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security